Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Informacija o zaraženosti komaraca virusom Zapadnog Nila

12.07.2017


Zavod za javno zdravlje prosledio je informaciju o zaraženosti komaraca virusom Zapadnog Nila, a koju im je dostavio Zavod za biocide i medicinsku ekologiju u okviru Projekta “Entomološki nadzor komaraca i detekcija izazivača vektorskih zaraznih bolesti”, kako bi bile preduzete mere zaštite stanovništva od komaraca.

 

Komarci su uzorkovani 21. juna 2017. godine, na pet lokaliteta na teritoriji Grada Zrenjanina i jedan uzorak je bio pozitivan na prisustvo virusa, izazivača groznice Zapadnog Nila i to na lokalitetu izletišta Šumica.

 

Predložene mere zavoda za biocide i medicinsku ekologiju obuhvataju biološki ili hemijski tretman larvi komaraca, suzbijanje odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz aviona kao i individualne mere zaštite stanovništva.

 

Preporučene individualne mere zaštite stanovništva:

 

- Izbegavati boravak na otvorenom prostoru u vreme najveće aktivnosti komaraca (u sumrak i zoru)

- Nositi odeću dugih rukava i pantalone tokom boravka u sredini koja odgovara razvoju komaraca (pored reka, jezera, kanala, bara, u šumi...)

- Prilikom boravka u prirodi koristiti repelente u skladu sa uputstvom proizvođača.

- Postavljati zaštitne mreže na prozore i vrata.

- Čišćenje manjih kanala od korova i otpadaka i održavanje protočnosti istih, da bi voda u njima bila čista.

- Smanjiti broj komarac oko kuća (pokrivati bazene, prazniti vodu iz saksija, burića i ostalih posuda...)

- Postaviti mreže na vetilacione otvore septičkih jama i poboljšati zaptivanje šahtova i posuda za čuvanje kišnice.

- Jednom godišnje proveriti da li su vertikale oluka zapušene.

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2017. godini - pregled tretmana

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana