Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Skupština usvojila Program otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

31.01.2019


Skupština grada Zrenjanina je na današnjoj sednici, sazvanoj po hitnom postupku, verifikovala jučerašnju odluku Gradskog veća i usvojila Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu. Hitnost postupka, kako je obrazloženo u materijalu za sednicu, naložena je zbog pripreme investicije koja predstoji u industrijskoj zoni “Jugoistok”, a tiče se početka izgradnje pogona kineske kompanije za proizvodnju pneumatika “Linglong Tajr”.
 
Odbornici su se u većini odazvali pozivu za današnju, 22. sednicu Skupštine grada u ovom sazivu, a kako je napomenuo predsedavajući Oliver Mitrović, kada su u pitanju privredne investicije takvog značaja, Skupština će činiti sve što je u okvirima njenog delovanja kako bi odgovarajuće odluke bile donete u što kraćim rokovima. 
 
 
 
Skupština grada Zrenjanina je 5. oktobra prošle godine donela Zaključak kojim opredeljuje parcele iz Plana detaljne regulacije radne zone “Jugoistok 2-A” za realizaciju tog investicionog projekta, a potom i 28. decembra Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije radne zone “Jugoistok 2-A”. Usvajanjem današnjeg programa, predviđene su parcele kojima će raspolagati kineski investitor, a način njihovog otuđenja biće određen odgovarajućim odlukama Vlade Repuiblike Srbije, s obzirom da se radi o investicionom projektu od državnog značaja i budući da se planira prodaja, odnosno prenos zemljišta na Republiku Srbiju.
 
Navedenim odlukama gradske službe su, praktično, završile svoj deo posla kada su u pitanju pripreme za realizaciju investicije, odnosno mogućnost izdavanja lokacijske i građevinske dozvole, a kada će biti otvoreno gradilište, zavisi od daljih koraka investitora i završetka izrade njegove projektno-tehničke dokumentacije. 
 
O tome je govorio i zamenik gradonačelnika Saša Santovac, koji je rekao da se polaganje kamena-temeljca očekuje tokom marta ili, najkasnije, početkom aprila. On je podsetio da je 2017. godine donet prvi Program otuđenja građevinskog zemljišta, a da je danas Skupština grada usvojila program koji se odnosi na celu 2019. godinu i ne tiče se samo otuđenja parcela u korist investitora “Linglong Tajr”, već predviđa i različite vidove gradnje na drugim lokacijama. 
- U ovom programu se nalaze i parcele koje se ne odnose na samu industrijsku zonu i na kineske kompanije koje dolaze u Zrenjanin, tako da očekujemo i javni poziv u narednom periodu kojim će biti omogućeno svim zainteresovanim investitorima, i domaćim i stranim, da konkurišu za dobijanje parcela namenjenim izgradnji poslovnih ili stambenih objekata u gradu - kazao je Santovac. 
   
 
 
Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća objašnjeno je da se Programom otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu predviđa prodaja 94 parcele na dva različita načina. Od toga, 37 parcela planirano je za prodaju neposrednom pogodbom i to radi realizacije investicionog projekta izgradnje fabrike pneumatika na lokalitetu ”Jugoistok 2-A”, površine oko 90 hektara, dok je 57 parcela predviđeno za prodaju putem javnog oglasa, prikupljanjem pismenih ponuda, i one su namenjene izgradnji poslovnih kompleksa i objekata porodičnog i višeporodičnog stanovanja na različitim lokacijama.  
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana