Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Zrenjanin među četiri grada u projektu ispitivanja stanovnika o iseljavanju

11.04.2019


Kabinet ministra bez portfelja za demografsku i populacionu politiku i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu u četiri grada u Srbiji realizuju projekat “Ispitivanje stavova i namera stanovništva o preseljenju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje, u cilju formulisanja preporuka za kreiranje mera populacione politike”. Istraživanje će se sprovesti u Zrenjaninu, Leskovcu, Zaječaru i Užicu, s namerom da se bolje razumeju potrebe stanovnika u lokalnim zajednicama u cilju ublažavanja / sprečavanja iseljavanja. 
 
 
Projekat i njegove predviđene aktivnosti su u Zrenjaninu predstavili stručnjaci Geografskog fakulteta koji su naveli da je naš grad izabran kao sredina od značaja za demografski, ekonomski, socijalni, kulturno-civilizacijski i sveobuhvatni regionalni razvoj Srbije. Oni su ovom prilikom saopštili da će, nakon istraživanja i realizacije aktivnosti, izraditi finalnu Studiju koja će, kao rezultat, dati preporuke i mere populacione politike za ublažavanje iseljavanja stanovništva, a na osnovu utvrđenih faktora makroprostornih implikacija, strukturnih promena u migracionom ponašanju, uzrocima i posledicama donetih odluka o realizovanom i potencijalnom iseljavanju. 
 
 
 
Rukovodilac istraživanja u projektu, vanredna profesorka na Geografskom fakultetu u Beogradu, Danica Šantić, izjavila je da Srbiju godišnje napusti između 15 i 40 hiljada stanovnika i da je migraciju teško pratiti. U tom smislu, navela je, potrebno je unaprediti migracionu statistiku i registre stanovništva.
“Četiri grada koja su u uvrštena u ovaj projekat odabrana su kao regionalni centri u kojima postoji mlado stanovništvo koje se nije iselilo. Nisu razlozi za iseljenje samo ekonomske prirode, na koje se najviše pozivamo, već mislimo da je sve više uzrok toj pojavi nedostatak odgovarajuće perspektive. Anketiranje koje će na terenu sprovesti naši studenti imaće za cilj da se sazna zašto građani razmišljaju o iseljavanju, kao i da se utvrdi na koji način država i lokalne samouprave mogu da pomognu stanovnicima kako bi se smanjile njihove namere o selidbi iz zemlje ili lokalne zajednice”, rekla je Šantićeva, uz konstataciju da su migracije jedno od gorućih pitanja savremenog života u Srbiji i da je veoma mali broj lokalnih sredina u Srbiji koje beleže pozitivan migracioni bilans.
 
 
 
Anketiranja će se sastojati iz četiri segmenta: kvalitet života, stavovi migracija, namere u perspektivi i uloga lokalne samouprave u upravljanju migracijama, a istraživanje će trajati od 15. aprila do 15. juna. 
 
Nakon istraživanja u Zrenjaninu, Leskovcu, Zaječaru i Užicu i izrade odgovarajuće studije, zaključke će Kabinet ministra bez portfelja za demografsku i populacionu politiku predočiti Vladi Srbije.
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana