Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Potpukovnik Aleksandar Dedić novi komandant zrenjaninskog garnizona

11.07.2019


Potpukovnik Aleksandar Dedić svečano je danas primio dužnost komandanta Komande za razvoj Banatske brigade i komandanta garnizona Zrenjanin. Dužnost mu je predao potpukovnik Tomica Vasović koji je na toj funkciji bio privremeno, do postavljenja novog komandanta. Svečanoj primopredaji dužnosti u kasarni '”Narodni heroj Svetozar Marković Toza” u Zrenjaninu prisustvovale su brojne zvanice, među kojima su bili i čelnici Grada Zrenjanina, zamenik gradonačelnika Saša Santovac i zamenica predsednika Skupštine grada Ljuba Travica.
 
 
 
Prisutne je pozdravio i zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević, koji je izrazio uverenje da će potpukovnik Aleksandar Dedić nastaviti putem svojih prethodnika i uspešno rukovoditi Banatskom brigadom.
- Imamo dobre oficire, dobre podoficire, vrlo dobre vojnike. Moramo i dalje raditi na tome da pripadnici vojske što kvalitetnije izvršavaju postavljene zadatke. Nadamo se i da će odluka nadležnih organa za ponovno vraćanje služenja vojnog roka, odnosno prestanak suspenzije, doprineti unapređenju kadra i vojnika i podoficira, a samim tim i unaprediti sposobnosti Vojske Srbije - rekao je, između ostalog, general Radivojević i pomenuo dobru saradnju garnizona u Zrenjaninu i lokalne samouprave, naglasivši da  bez lokalne samouprave i bez građana s ovog prostora, nema ni Banatske brigade. 
 
 
 
Potpukovnik Aleksandar Dedić rođen je 1972. godine u Titogradu (Podgorica), gde je završio osnovnu školu i prvi razred gimnazije, nakon čega se sa porodicom preselio u Kragujevac gde je završio Kragujevačku gimnaziju.
 
Vojnu akademiju kopnene vojske, smer artiljerija, završio je 1995. godine sa odličnim uspehom. Komandno-štabno usavršavanje, kao polaznik 56. klase, završio je 2010. godine sa odličnim uspehom. Generalštabno usavršavanje, kao polaznik 62. klase, završio je ove godine sa odličnim uspehom.
 
 
 
Obavljao je sve dužnosti od komandira voda do komandanta artiljerijskog diviziona. Pre upućivanjа na generalštabno usavršavanje obavljao je dužnost̶ pomoćnika komandanta za operacije 2. brigade KoV. U dosadašnjoj karijeri više puta je pohvaljivan, nagrađivan i odlikovan. Oženjen je, otac dvoje dece.
 
U svom prvom obraćanju s mesta komandanta Komande za razvoj Banatske brigade i komandanta garnizona Zrenjanin, potpukovnik Dedić rekao je da mu je ovim ukazana velika čast, ali i dodeljena velika odgovornost, koja proizilazi iz obaveze savesnog i odgovornog izvršavanja zadataka postavljenih od strane pretpostavljene komande.
 
 
 
- Želim ovom prilikom i da izrazim zahvalnost prethodnim komandantima brigade, zaslužnim za dostignuti nivo operativnih i funkcionalnih sposobnosti jedinice, kao i za izgrađeni ugled i poverenje koje jedinica uživa u srednjem i južnom Banatu. Biti komandant Komande za razvoj Banatske brigade za mene je izazov, teška i odgovorna dužnost na kojoj sam spreman da uložim svo svoje znanje i sposobnosti, kako bih uspešno izvršavao postavljene zadatke i kako bih nastavio podizanje nivoa operativnih i funkcionalnih sposobnosti. Imajte na umu u svakom trenutku da samo jak vojni kolektiv, u kome svaki pojedinac pred sobom ima zajednički interes i brigu za svog kolegu, može dovesti do uspeha - poručio je potpukovnik Dedić.
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana