Virtuelni Matičar omogućava Vama koji ste upisani u matične knjige koje se vode za matično područje Zrenjanin,

da putem interneta naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz naših matičnih knjiga.

Prilikom preuzimanja izvoda ili uverenja platićete taksu i poštarinu i potpisati povratnicu.


 

   

Izvod iz matične knjige rođenih
Izvod iz matične knjige venčanih
Izvod iz matične knjige umrlih
Uverenje o državljanstvu
Status Vaše narudžbenice možete pogledati na:
Lista primljenih narudžbenica i poslatih izvoda i uverenja

Ukoliko Vašu narudžbenicu ne nađete na listi primljenih narudžbenica

možete nas pozvati na telefon 023/315-0140.