Matična knjiga rođenih
Ime:   *
Prezime:   *
Devojačko prezime:
Datum rođenja:   * (1966-09-23)
Mesto rođenja:
Opština rođenja:
JMBG:
Adresa stanovanja:
Ime oca:
Prezime oca:
Ime majke:
Prezime majke:
Devojačko prezime majke:
 
Ime naručioca:   *
Prezime naručioca:   *
Adresa naručioca:   *
Mesto naručioca:   *
Država naručioca:
Lična karta: broj, datum izdavanja, izdata od:   *
Telefon naručioca:
E-mail naručioca:
Svrha izdavanja:
Napomena:
 
Potvrda:
 
 
Izaberite način isporuke:
  
 Polja označena * obavezno popunite!
  

NAPOMENA ZA NARUČIOCA:

Tražene dokumente šaljemo isključivo na području Republike Srbije.

Obavezno izabrite način isporuke traženog dokumenta:
1.Isporuka tražene dokumentacije vrednosnim pismom (2 do 3 dana)
(ne računaju se subota, nedelja, državni i verski praznici)
Obaveze naručioca:
Otkupna vrednost pošiljke za domaći ili dvojezični obrazac ukupno iznosi 560,00 dinara
(430,00 Republička administrativna taksa + 130,00 troškovi slanja dokumenta (poštarina)),
a za internacionalni obrazac 850,00 dinara
(720,00 Republička administrativna taksa + 130,00 troškovi slanja dokumenta (poštarina)).
Ukoliko naručujete više dokumenata, napominjemo da se jednom vrednosnom pošiljkom dostavlja samo jedan dokumenat.
2.Isporuka tražene dokumentacije Post expres ”danas za sutra”
(ne računaju se subota, nedelja, državni i verski praznici) 
Obaveze naručioca:
Naručivanje traženog izvoda moguće je u toku  24 časa, ali se obrada naručenih podataka
vrši prvog radnog dana u periodu od 07,00 do 10,00 časova, i to je dan evidentiranja narudžbenice.
Otkupna vrednost pošiljke za domaći ili dvojezični obrazac ukupno iznosi 664,00 dinara
(430,00 Republička administrativna taksa + 234,00 troškovi slanja dokumenta (poštarina)),
a za internacionalni obrazac 954,00 dinara
(720,00 Republička administrativna taksa + 234,00 troškovi slanja dokumenta (poštarina)). 
Uslugom Post Expres dostavljamo jednom pošiljaocu više dokumenata.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige podnosi lice na koga se podaci odnose, član njegove uže porodice, usvojitelj ili staratelj.
Ukoliko zahtev za izdavanje podnose druga lica, u rubriku "Napomena" obavezno uneti razlog podnošenja zahteva, radi utvrđivanja pravnog interesa.

 

Molimo Vas da popunite rubriku Svrha izdavanja
jer se za neke svrhe ne naplaćuje Republička administrativna taksa.
Ukoliko rubrika ostane prazna smatraćemo da Republičku administrativnu taksu treba naplatiti.