Javne nabavke SCHOLAR SME

  • 07.04.2021. USLUGA IZRADE I ODRŽAVANJA WEB SITE-A ZA PROJEKAT SCHOLAR-SME
  • 26.04.2021. USLUGA PROMOCIJE I ŠTAMPANJA ZA PROJEKAT SCHOLAR-SME
  • 29.04.2021. USLUGA IZRADE STUDIJE ZA MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA STIPENDIJA ZA PROJEKAT SCHOLAR-SME
  • 11.06.2021. JAVNA NABAVKA ZA RADOVE ZA PROJEKAT SCHOLAR SME
  • 15.06.2021. JAVNA NABAVKA ZA USLUGE PREVOĐENJE ZA PROJEKAT SCHOLAR SME
  • 22.06.2021. Izveštaj sa obilaska terena za nabavku radova u sklopu projekta SCHOLAR SME