Završene nabavke

2020

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA

2020

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANIN

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Partija 2 Informisanje u dnevnom listu

 

NABAVKA DVA PUTNIČKA AUTOMOBILA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE A RADI REALIZACIJE MERA POPULACIONE POLITIKE

 

SANACIJA PLATOA  "NOVA PIJACA" FAZA 2

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UKLANJANJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH I DOTRAJALIH OBJEKATA KOJI PREDSTAVLJAJU OPASNOST PO OKOLINU, ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI 

 

USLUGA ODRŽAVANJA POPORAVKE I SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

PARTIJA XIV-usluga popravke vozila marke «VW» model CRAFTER

 

UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA -UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA NA PARCELAMA 5193 I 5094 KO ZRENJANIN III I OTRESIŠTA NA PARCELI 5094 KO ZRENJANIN III

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKATA U SVOJINI GRADA ZRENJANINA PO MESNIM ZAJEDNICAMA 

 

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI  OBJEKATA I PARTERNOG UREĐENJA I OBJEKATA SAOBRAĆAJNICA NA JAVNOJ POVRŠINI ZA POTREBE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA  U ULICI PERE DOBRINOVIĆA bb

 

USLUGA PREDŠTAMPE, IZRADA KOVERATA SA POVRATNICOM, PERSONALNA ŠTAMPA, MAŠINSKO INSERTOVANJE I UŠTAMPAVANJE PROMENLJIVIH ADRESNIH PODATAKA NA I STRANI POVRATNICE I KOVERTE

 

USLUGA ODRŽAVANJA SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA NA TRI GODINE

 

NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA REALIZACIJU MERA POPULACIONE POLITIKE 

 

 

JAVNA NABAVKA NAMIRNICA ZA FORMIRANJE LANČ PAKETA SA DOSTAVOM

USLUGA IZVOĐENJA MUZIČKO SCENSKOG PROGRAMA ZA ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE KORZO FEST 2020

 

JAVNA NABAVKA NAMIRNICA ZA FO

 

 

RADOVI NA ODRŽAVANJU MOSTOVA

 

RADOVI NA ODRŽAVANJU PARKINGA, PLATOA I TROTOARA  NA TGERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

NABAVKA ŠKOLSKI  TORBI I ŠKOLSKOG PRIBORA  ZA UČENIKE  PRVIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA  NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA 

 

 

USLUGA ODRŽAVANJA POPORAVKE I SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

PARTIJA I-usluga popravke vozila marke«LADA»model KALINA

PARTIJA III- usluga popravke vozila marke «CITROEN» model JUMPER

PARTIJA IV-usluga popravke vozila marke«FIAT»model PUNTO

PARTIJA VI-usluga popravke vozila marke« DACIA» model DUSTER

PARTIJA VIII-usluga popravke vozila marke«OPEL»model CORSA

PARTIJA XII-usluga popravke vozila marke «AUDI» model A6 TDI

PARTIJA XIII-usluga popravke vozila marke «FIAT» model TIPO

PARTIJA XIV-usluga popravke vozila marke «VW» model CRAFTER

 

 

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POPRAVKU, ADAPTACIJU ILI OPREMANJE KUĆE SA OKUĆNICOM ZA PORODIČNA DOMAĆINSTVA IZBEGLICA 

 

USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA NA LOKACIJAMA  IZLETIŠTA "TISA" I KUPALIŠTA "PESKARA" U MUŽLJI

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU

 

 NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GRADSKU UPRAVU

 

    USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNOG OSVETLJENJA U GRADU I NASELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA PRIPREMANJA I KUVANJA OBROKA SA DOSTAVOM

USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA IZDAVANJEM ZELENOG KARTONA

 

USLUGA MUZIČKE PRODUKCIJE ZA KONCERT GRUPE "NEVERNE BEBE" 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

RADOVI NA DOVOĐENJU U FUNKCIONALNO STANJE POVRŠINA ZA SAOBRAĆAJNU KOMUNIKACIJU 

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Partija 1- toneri

Partija 2 -kancelarijski papir

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVOROĐENE BEBE oblikovana po partijama

Partija 1 Poklon čestitka za novorođene bebe u 2020 godini 

Partija 2 Poklon čestitka za novorođene bebe u 2021 godini 

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA DOMA KULTURE U MESNOJ ZAJEDNICI LUKIĆEVO

 

ODRŽAVANJE, POPRAVKA I SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

PARTIJA II-usluga popravke vozila marke «DACIA»model STEPWAY
PARTIJA V-usluga popravke vozila marke «LADA» model NIVA
PARTIJA VII-usluga popravke vozila marke «FIAT» model FREEMONT 
PARTIJA IX-usluga popravke vozila marke «DODGE»model AVANGER
PARTIJA X-usluga popravke vozila marke «ŠKODA» model RAPID 
PARTIJA XI-usluga popravke vozila marke «ŠKODA»model FABIA 
 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Partija 1 Informisanje u nedeljnom listu

USLUGE OSIGURANJA

Partija 1 Putno zdravstveno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina 

Partija 2 Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

Partija 3 Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina

USLUGA SUZBIJANJA AMBROZIJE

   

USLUGA ZAKUPA BINE

 

 

 

 

 

2019 

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA 

 

RADOVI NA ADAPTACIJI DOMA BORILAČKIH SPORTOVA U ZRENJANINU

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA U CILJU ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

 

NABAVKA JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU KUĆE SA OKUĆNICOM

 

MEĐUMESNI PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA - oblikovana u dve partije

 

NABAVKA USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Partija 1 Informisanje u dnevnom listu 

 

NABAVKA SPECIJALNOG VOZILA ZA DECU SA TELESNIM INVALIDITETOM 

 

USLUGE OBEZBEĐENJA ZA POTREBE MANIFESTACIJE " DANI PIVA 2019" U ZRENJANINU

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU OBODNIH KANALA U GRAĐEVINSKOM REONU GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TRANSFER STANICE SA KOMPOSTILIŠTEM U GRADU ZRENJANINU

RADOVI NA SANACIJI PLATOA U KOMPLEKSU "NOVA PIJACA" U ZRENJANINU

 

USLUGA SISTEMATSKOG SUZBIJANJA EMERZNIH KOROVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA IZRADE PORTALA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA SA PRATEĆOM BAZOM PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA TERITORIJU GRADA ZRENJANINA

 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA 

Partija 1 Informisanje u dnevnom listu

 

RADOVI NA UREĐENJU ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA- RADOVI NA REHABILITACIJI KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NEKATEGORISANIH PUTEVA U KO ORLOVAT I KO TARAŠ

 

RADOVI NA UNAPREĐENJU JAVNE RASVETE U ZRENJANINU 

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 

GEODETSKE USLUGE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGE ŠTAMPANJA I KORIČENJA

 

DOBRA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI - drugi put

 

USLUGA IZRADE PROJEKTNOG ZADATKA ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I SANACIJU OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD ZRENJANIN

 

RADOVI NA UKLANJANJU DIVLJIH DEPONIJA

 

NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER Partije 1 i 4

 

NABAVKA FOLIJA SA ISPORUKOM I MONTAŽOM ZA KRISTALNU DVORANU U ZRENJANINU

 

DOBRA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

 

USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU DZ BOŠKO VREBALOV U ZRENJANINU

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU

 

USLUGE FIZIČKO- TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA NA LOKACIJAMA IZLETIŠTE ''TISA'' I KUPALIŠTE ''PESKARA'' U MUŽLJI

 

RADOVI NA UKLANJANJU BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA

 

NABAVKA PRATEĆE RAČUNARSKE OPREME

 

USLUGA ODRŽAVANJA POPRAVKI I SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA , NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 6 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

 

USLUGA NARODNE KUHINJE 

PARTIJA 1 - Pripremanje i kuvanje obroka sa dostavom

PARTIJA 2 - Nabavka namirnica za formiranje lanč paketa sa dostavom

 

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

USLUGA OBEZBEĐENJA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD

OBEZBEĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

USLUGA PREVOZA SKELOM

 

NABAVKA ELEMENATA ZA ODRŽAVANJE SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA ODRŽAVANJA SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA KASKO OSIGURANJA 

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVOROĐENE BEBE

Partija 2 Poklon paketi za novorođene bebe u 2020 godini

 

RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJENOM MESTU ELEMIR

 

USLUGA SPAŠAVANJA - ANGAŽOVANJE SPASILACA NA GARDSKOM KUPALIŠTU PESKARA I NA IZLETIŠTU TISA

 

USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

 

USLUGE REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA  SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE

 

USLUGE SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNOG OSVETLJENJA U GRADU I NESELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

NABAVKA I INSTALIRANJE SPORTSKOG SEMAFORA U KRISTALNOJ DVORANI

 

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Partija 1 Toneri

Partija 2 Kancelarijski materijal

 

USLUGE OSIGURANJA

PARTIJA 1 Putno zdravstvno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA 2 Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA 3 Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA 4 Osiguranje kulturno umetničkih manifestacija

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PREVOZA SKELOM

 

JAVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVOROĐENE BEBE

- oblikovana po partijama

 

RADOVI  NA ODRŽAVANJU PRISTUPNIH ULICA II REDA I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA U ZIMSKOM PERIODU

 

NABAVKA VOZILA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE

 

USLUGE OBEZBEĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA ZRENJANINA

 

USLUGE ZAKUPA BINE

 

USLUGA INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA PARTIJA 2 -INFORMISANJE U NEDELJNOM LISTU

 

2018

GRADSKA UPRAVA

RADOVI NA ODRŽAVANJU PUTEVA I ULICA U MESNIM ZAJEDNICAMA

 

RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U LAZAREVU

 

RADOVI NA REKONSTRUKCI, SANACIJI, ADAPTACIJI I INVESTICIONOM ODRŽAVANJU STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA

 

RADOVI NA REKULTIVACIJI ZA DEGRADIRANI PROSTOR PARCELE BR.609, K.O. KLEK "STARA BARA"

 

USLUGE ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SISTEMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

RADOVI NA ZAMENI PODA U HALI SPORTOVA "KRISTALNA DVORANA" ZRENJANIN

   

RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

 

2018 

GRADONAČELNIK

KONCESIJA ZA FINANSIRANJE , REVITALIZACIJU, UPRAVLJANJE I OBAVLJANJE FARMACEUTSKE DELATNOSTI U GRADU ZRENJANINU