Završene nabavke

2020

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNOG OSVETLJENJA U GRADU I NASELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA PRIPREMANJA I KUVANJA OBROKA SA DOSTAVOM

USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA IZDAVANJEM ZELENOG KARTONA

 

USLUGA MUZIČKE PRODUKCIJE ZA KONCERT GRUPE "NEVERNE BEBE" 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

RADOVI NA DOVOĐENJU U FUNKCIONALNO STANJE POVRŠINA ZA SAOBRAĆAJNU KOMUNIKACIJU 

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Partija 1- toneri

Partija 2 -kancelarijski papir

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVOROĐENE BEBE oblikovana po partijama

Partija 1 Poklon čestitka za novorođene bebe u 2020 godini 

Partija 2 Poklon čestitka za novorođene bebe u 2021 godini 

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA DOMA KULTURE U MESNOJ ZAJEDNICI LUKIĆEVO

 

ODRŽAVANJE, POPRAVKA I SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

PARTIJA II-usluga popravke vozila marke «DACIA»model STEPWAY
PARTIJA V-usluga popravke vozila marke «LADA» model NIVA
PARTIJA VII-usluga popravke vozila marke «FIAT» model FREEMONT 
PARTIJA IX-usluga popravke vozila marke «DODGE»model AVANGER
PARTIJA X-usluga popravke vozila marke «ŠKODA» model RAPID 
PARTIJA XI-usluga popravke vozila marke «ŠKODA»model FABIA 
 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Partija 1 Informisanje u nedeljnom listu

USLUGE OSIGURANJA

Partija 1 Putno zdravstveno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina 

Partija 2 Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

Partija 3 Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina

USLUGA SUZBIJANJA AMBROZIJE

   

USLUGA ZAKUPA BINE

 

 

 

 

 

2019 

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA 

 

RADOVI NA ADAPTACIJI DOMA BORILAČKIH SPORTOVA U ZRENJANINU

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA U CILJU ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

 

NABAVKA JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU KUĆE SA OKUĆNICOM

 

MEĐUMESNI PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA - oblikovana u dve partije

 

NABAVKA USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

Partija 1 Informisanje u dnevnom listu 

 

NABAVKA SPECIJALNOG VOZILA ZA DECU SA TELESNIM INVALIDITETOM 

 

USLUGE OBEZBEĐENJA ZA POTREBE MANIFESTACIJE " DANI PIVA 2019" U ZRENJANINU

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU OBODNIH KANALA U GRAĐEVINSKOM REONU GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TRANSFER STANICE SA KOMPOSTILIŠTEM U GRADU ZRENJANINU

RADOVI NA SANACIJI PLATOA U KOMPLEKSU "NOVA PIJACA" U ZRENJANINU

 

USLUGA SISTEMATSKOG SUZBIJANJA EMERZNIH KOROVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA IZRADE PORTALA ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA SA PRATEĆOM BAZOM PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA TERITORIJU GRADA ZRENJANINA

 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA 

Partija 1 Informisanje u dnevnom listu

 

RADOVI NA UREĐENJU ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA- RADOVI NA REHABILITACIJI KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NEKATEGORISANIH PUTEVA U KO ORLOVAT I KO TARAŠ

 

RADOVI NA UNAPREĐENJU JAVNE RASVETE U ZRENJANINU 

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 

GEODETSKE USLUGE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGE ŠTAMPANJA I KORIČENJA

 

DOBRA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI - drugi put

 

USLUGA IZRADE PROJEKTNOG ZADATKA ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I SANACIJU OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD ZRENJANIN

 

RADOVI NA UKLANJANJU DIVLJIH DEPONIJA

 

NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER Partije 1 i 4

 

NABAVKA FOLIJA SA ISPORUKOM I MONTAŽOM ZA KRISTALNU DVORANU U ZRENJANINU

 

DOBRA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

 

USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU DZ BOŠKO VREBALOV U ZRENJANINU

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU

 

USLUGE FIZIČKO- TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA NA LOKACIJAMA IZLETIŠTE ''TISA'' I KUPALIŠTE ''PESKARA'' U MUŽLJI

 

RADOVI NA UKLANJANJU BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA

 

NABAVKA PRATEĆE RAČUNARSKE OPREME

 

USLUGA ODRŽAVANJA POPRAVKI I SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

 

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA , NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 6 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

 

USLUGA NARODNE KUHINJE 

PARTIJA 1 - Pripremanje i kuvanje obroka sa dostavom

PARTIJA 2 - Nabavka namirnica za formiranje lanč paketa sa dostavom

 

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

USLUGA OBEZBEĐENJA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD

OBEZBEĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

USLUGA PREVOZA SKELOM

 

NABAVKA ELEMENATA ZA ODRŽAVANJE SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA ODRŽAVANJA SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA KASKO OSIGURANJA 

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVOROĐENE BEBE

Partija 2 Poklon paketi za novorođene bebe u 2020 godini

 

RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJENOM MESTU ELEMIR

 

USLUGA SPAŠAVANJA - ANGAŽOVANJE SPASILACA NA GARDSKOM KUPALIŠTU PESKARA I NA IZLETIŠTU TISA

 

USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

 

USLUGE REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA  SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE

 

USLUGE SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNOG OSVETLJENJA U GRADU I NESELJENIM MESTIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

NABAVKA I INSTALIRANJE SPORTSKOG SEMAFORA U KRISTALNOJ DVORANI

 

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Partija 1 Toneri

Partija 2 Kancelarijski materijal

 

USLUGE OSIGURANJA

PARTIJA 1 Putno zdravstvno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA 2 Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA 3 Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA 4 Osiguranje kulturno umetničkih manifestacija

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PREVOZA SKELOM

 

JAVNA NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVOROĐENE BEBE

- oblikovana po partijama

 

RADOVI  NA ODRŽAVANJU PRISTUPNIH ULICA II REDA I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA U ZIMSKOM PERIODU

 

NABAVKA VOZILA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE

 

USLUGE OBEZBEĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA ZRENJANINA

 

USLUGE ZAKUPA BINE

 

USLUGA INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA PARTIJA 2 -INFORMISANJE U NEDELJNOM LISTU

 

2018

GRADSKA UPRAVA

RADOVI NA ODRŽAVANJU PUTEVA I ULICA U MESNIM ZAJEDNICAMA

 

RADOVI NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U LAZAREVU

 

RADOVI NA REKONSTRUKCI, SANACIJI, ADAPTACIJI I INVESTICIONOM ODRŽAVANJU STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA

 

RADOVI NA REKULTIVACIJI ZA DEGRADIRANI PROSTOR PARCELE BR.609, K.O. KLEK "STARA BARA"

 

USLUGE ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SISTEMA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

RADOVI NA ZAMENI PODA U HALI SPORTOVA "KRISTALNA DVORANA" ZRENJANIN

   

RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

 

2018 

GRADONAČELNIK

KONCESIJA ZA FINANSIRANJE , REVITALIZACIJU, UPRAVLJANJE I OBAVLJANJE FARMACEUTSKE DELATNOSTI U GRADU ZRENJANINU