Javni uvid


Procena uticaja projekata na životnu sredinu


 

 

2. NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta br. 12 - Projekat: "Rekonstrukcija magistralnog naftovoda 10" OC - KP US Tisa - deonica POČM Bašaid - POČM Melenci - linijski deo"

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu