Јавне набавке SCHOLAR SME

  • 07.04.2021. УСЛУГА ИЗРАДЕ И ОДРЖАВАЊА WEB SITE-А ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR-SME
  • 26.04.2021. УСЛУГА ПРОМОЦИЈЕ И ШТАМПАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR-SME
  • 29.04.2021. УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА СТИПЕНДИЈА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR-SME
  • 11.06.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
  • 15.06.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
  • 22.06.2021. Извештај са обиласка терена за набавку радова у склопу пројекта SCHOLAR SME
  • 29.11.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME