Јавне набавке у току

 

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И КУВАЊА ОБРОКА СА ДОСТАВОМ

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ИЗДАВАЊЕМ ЗЕЛЕНОГ КАРТОНА

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија 1- тонери

Партија 2 -канцеларијски папир

РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ПОВРШИНА ЗА САОБРАЋАЈНУ КОМУНИКАЦИЈУ 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ обликована по партијама

Партија 1 Поклон честитка за новорођене бебе у 2020 години 

Партија 2 Поклон честитка за новорођене бебе у 2021 години 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛУКИЋЕВО

ОДРЖАВАЊЕ, ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА II-услуга поправке возила марке «DACIA»модел STEPWAY
ПАРТИЈА V-услуга поправке возила марке «LADA» модел NIVA
ПАРТИЈА VII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел FREEMONT 
ПАРТИЈА IX-услуга поправке возила марке «DODGE»модел AVANGER
ПАРТИЈА X-услуга поправке возила марке «ŠKODA» модел RAPID 
ПАРТИЈА XI-услуга поправке возила марке «ŠKODA»модел FABIA 
 

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА КОНЦЕРТ ГРУПЕ

"НЕВЕРНЕ БЕБЕ" 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у недељном листу

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Партија 1 Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града Зрењанина 

Партија 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

Партија 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

   

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ

 

2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - обликована у две партије

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА 2019" У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

 

УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА- РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ - други пут

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ У ЗРЕЊАНИНУ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО- ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

 

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1 - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2 - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

     

2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

   

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

2018 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ