Јавне набавке у току

 

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИН

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 2 Информисање у дневном листу

 

НАБАВКА ДВА ПУТНИЧКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ А РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

 

САНАЦИЈА ПЛАТОА  "НОВА ПИЈАЦА" ФАЗА 2

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ