Јавни увид

 

ЈАВНИ УВИД 2020. године

 

Процена утицаја пројеката на животну средину:

1. ''Linglong International Europe'' Д.О.О. Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/IX - Пројекат: „Комплекс објеката производних погона за производњу пнеуматика са пратећом инфраструктуром“
- Захтев бр. IV-08-04-501-59 од 29.05.2020.године;

- Обавештење о поднетом захтеву од 05.06.2020. године;

- Решење бр. IV-08-04-501-59 од 18.06.2020. године;

- Обавештење о донетом решењу од 18.06.2020. године. 

 

2."ЕКО ГРАДЊА" Д.О.О. Зрењанин, ул. VII Војвођанске бригаде бр. 16 - Пројекат: „Изградња бетонске и асфалтне базе”
- Студија о процени утицаја на животну средину.

- Обавештење о поднетом захтеву од 18.06.2020. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗИВАЊУ Јавне презентације и јавне расправе заказане за 10.07.2020. године