Избори за чланове националних савета националних мањина 2018

Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије Бранко Ружић донео је 17. августа одлуку о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина. За дан одржавања избора одређује се недеља, 4. новембар 2018. године, а одлука је објављена у Службеном гласнику РС, број 63, од 17.08.2018. године. 
 
Том одлуком, на непосредним изборима или изборима путем електорске скупштине бирају се чланови националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске, словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске и чешке националне мањине.
 
У складу с одлуком министра, Градска управа града Зрењанина обавештава припаднике националних мањина са пребивалиштем, односно боравиштем за интерно расељена лица, који имају бирачко право, да је део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Зрењанина од 18.08.2018. године изложен на увид у згради Градске управе, канцеларија број 13, у времену од 08,00 до 15,00 часова сваког радног дана, а суботом од 08,00 до 13,00 часова. 
 
Такође, увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана. Линк је доступан и са интернет странице Града Зрењанина www.zrenjanin.rs.
 
Текст комплетног обавештења на српском језику, у формату ворд, можете преузети ОВДЕ.
 
Текст комплетног обавештења на српском језику, у формату пдф, можете преузети ОВДЕ.
 
 
Обавештења на језицима националних мањина можете преузети овде: