Javna preduzeća

Javna i javno komunalna preduzeća čiji osnivač je grad Zrenjanin


(klikom na naziv preduzeća dobijate detaljnije informacije)

 

Adresa: Petefijeva 3, Zrenjanin
Uprava: +381 23 593 000
e-mail: office@vikzr.rs
Matični broj: 08049637
PIB: 101162753
Delatnost:
  • 3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
  • 3700 Sakupljanje i odvođenje otpadnih voda
Odgovorno lice: direktor Predrag Bodiroga
 
Adresa: Gimnazijska 7, Zrenjanin
Uprava: +381 23 562 600
e-mail: office@gsazr.rs 
web: www.gsazr.rs
Matični broj: 08187231
PIB: 101170309
Delatnost:
  • 6832 Upravljanje nekretninama za naknadu

Odgovorno lice: v.d. direktora Dragomir Radovanac

Adresa: Pančevačka 55, Zrenjanin
Uprava: +381 23 315 0 160
e-mail: office@gradskatoplanazr.rs
web: www.gradskatoplanazr.rs
Matični broj: 20489758
PIB: 105911713
Delatnost:
  • 3530 Snadbedavnje parom i klimatizacija

Odgovorno lice: v.d. direktora Žarko Đuričić

Adresa: Bul. Milutina Milankovića bb
Uprava: +381 23 511 217
e-mail: officepip@pijaceiparkinzizr.rs
web: www.pijaceiparkinzizr.rs
Matični broj: 08759731
PIB: 101165299
Delatnost:
  • 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Odgovorno lice: v.d. direktora  Aleksandar Martinov
 
Adresa: Rade Končara bb, Zrenjanin
Uprava: +381 23 566 120 
e-mail: office1@direkcijazr.co.rs
web: www.direkcijazr.co.rs
Matični broj: 08314659
PIB: 101165196
Delatnost:
  • 7111  Arhitektonska delatnost
  • 7112 Inženjerska delatnost i tehničko savetovanje

Odgovorno lice: v.d. direktora Goran Kravarušić

Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin
Uprava: +381 23 522 350
e-mail: office@jkpciz.co.rs
web: www.jkpciz.co.rs
Matični broj: 08049653
PIB: 101165643
Delatnost:
  • 3811 Sakupljanje otpada koji nije opasan

Odgovorno lice: direktor Nemanja Milinković

 

8. Analize poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju
9. Ankete o kvalitetu usluga JP/JKP