Procena uticaja na životnu sredinu

 


Procena uticaja projekata na životnu sredinu


Javni uvid

 

1. Nosilac projekta: ''Koridori Srbije'' doo Beograd ul. Kralja Petra 21

Projekat: autoput „Beograd-Zrenjanin-Novi Sad"

- deonica 2: Zrenjanin-Novi Sad od km 67+662.47 do km 100+757.80 i od km 102+750.00 do km 105+395.53 na k.p. koje pripadaju: KO Slovački Aradac, KO Srpski Aradac, KO Žabalj, KO Đurđevo, KO Kać, KO Novi Sad III

Nadležnost -  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

- Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu od 01.07.2024. godine

 

2. Nosilac projekta: ''Linglong International Europe'' D.O.O. Zrenjanin, ul. Avenija Linglong br. 1

Projekat: “Objekat za skladištenje neopasnog otpada (kapaciteta 700 kg/dan)“, na katastarskoj parceli br. 19249 KO Zrenjanin I

- Rešenje od 12.07.2024. godine (ponovljeni postupak)

- Obaveštenje o donetom rešenju u ponovljenom postupku od 12.07.2024. godine