Načelnik Gradske uprave

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Nenad Domjeskov
 
 
Rođen je 2. maja 1991. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu (Ekonomsko trgovinska škola "Jovan Trajković" - smer pravni tehničar) završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2015. godine. Master studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (smer nacionalna bezbednost) u akademskoj 2015/2016. godini i stekao zvanje master pravnik.  
 
Od 2015. do 2018. godine radio je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Zrenjaninu. Od 2018. do 2022. godine bio je zaposlen u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje – filijala Zrenjanin. 
 
Uz rad, nakon završenih studija, nastavio je da kontinuirano usavršava svoja znanja i kompetencije učešćem na brojnim seminarima i stručnim konferencijama, kao i kroz polaganje stručnih ispita. Stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika položio je 2017. godine, državni stručni ispit 2018. godine, a stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu položio je 2019. godine. U martu 2023. godine položio je pravosudni ispit. Poseduje Sertifikat o sistemu lokalne samouprave i principima dobrog upravljanja.  
 
U periodu od 2013. do 2016. godine obavljao je funkciju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Zrenjanin i u istom periodu bio je zamenik člana Gradske izborne komisije. Odbornik u Skupštini grada Zrenjanina bio je u dva saziva u periodu od 2016. do 2022. godine, kao i predsednik Gradskog saveta za mlade u mandatnom periodu od 2016. do 2020.godine.  
 
Oženjen, otac jednog deteta. 
 
 
V.D. ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
Aleksandra Odavić Mak