Adresar banaka i osiguravajućih društava

Banke:
 
Raiffeisen banka  
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 41
Tel: 023/511-583
 
Credit Agricole Srbija banka 
Žitni trg 8-12
Tel: 023/580-050, 580-052
 
Erste bank  
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 1
Tel: 023/512-774
 
Komercijalna banka  
Trg slobode 5 
Tel: 023/564-992
 
Banca Intesa  
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 3
Tel: 023/563-484
 
Addiko banka  
Svetozara Markovića 2 
Tel: 023/511-825, 511-824
 
OTP banka  
Trg dr Zorana Đinđića bb   
Tel: 023/566-500
 
Eurobank 
Cara Dušana 2   
Tel: 023/562-429

Procredit banka  
Jevrejska 1-3    
Tel: 023/511-780
 
AIK banka  
Žitni trg bb 
Tel: 023/589-490
 
Sberbank 
Ive Lole Ribara 7a    
Tel: 023/515-450
 
NLB banka 
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 33-35    
Tel: 023/565-234
 
OTP banka 
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2 
Tel: 023/510-827
 
Banka Poštanska štedionica
Dr Emila Gavrila 8
Tel: 023/582-511
 
 
Osiguravajuća društva:
 
DDOR Novi Sad 
Kralja Petra I br 2
Tel: 023/564-377  
www.ddor.rs
 
Delta Generali osiguranje  
Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb
Tel: 023/511-035 
www.deltagenerali.rs
 
DUNAV osiguranje  
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 28
Tel: 023/511-515 
www.dunav.com
 
Uniqua osiguranje  
Nikole Pašića 14
Tel: 023/511-810
www.uniqa.rs
 
Wiener Stadtische osiguranje  
Koče Kolarova 29 
Tel: 023/525-614
www.wiener.rs