Struktura stanovništva

Zrenjanin je privredni, kulturni, obrazovni, zdravstveni i sportski centar Srednjeg Banata, ka kom gravitira oko 190.000 stanovnika Srednjobanatskog regiona. Prema popisu iz 2011. godine, na teritoriji Grada živi 123.362 stanovnika, a u samom Zrenjaninu 76.511 stanovnika. Prema broju stanovnika Zrenjanin je najveći grad u Banatu, treći u Vojvodini, a sedmi u Republici Srbiji. Prosečan broj stanovnika po 1 km2 je 93,03; Prosečan broj stanovnika po naseljenom mestu je 2.231. 
 
 Broj stanovnika prema popisu 2011.  
 Ukupno  123.362
 Zrenjanin - grad      76.511
 Zrenjanin - seoska naselja    46.851
 (Broj stanovnika prema popisu 2002.)  132.051
 (Broj stanovnika prema popisu 1991.)  134.252
 (Broj stanovnika prema popisu 1981.)  139.300
 (Broj stanovnika prema popisu 1971.)  129.837
 Prosečan broj stanovnika po 1 km2     93,03
 Prosečan br. stanovnika po naseljenom mestu     2.231
 Ukupan broj domaćinstava  44.470
Zrenjanin - grad   28.085
Zrenjanin - seoska naselja  16.385
 Prosečan broj članova domaćinstva - ukupno  2,77
Zrenjanin - grad   2,71
Zrenjanin - seoska naselja  2,86
   
 
 
 

Stanovništvo prema nacionalnoj
ili etničkoj pripadnosti
                                         Ukupno: 123.362        %
 Srbi 91.579   74,24 
 Mađari  12.350  10,01 
 Romi  3.410  2,76 
 Rumuni  2.161  1,75 
 Slovaci  2.062  1,67 
 Jugosloveni  592  0,48 
 Hrvati  527  0,43 
 Makedonci  412  0,33 
 Crnogorci  280  0,23 
 Bugari  184  0,15 
 Nemci  139  0,11 
 Albanci  110  0,09 
 Slovenci 94  0,08 
 Muslimani 86  0,07 
 Rusi 79  0,06 
 Bošnjaci 30  0,02 
 Ukrajinci 26  0,02 
 Rusini  25  0,02 
 Bunjevci 22  0,02 
 Goranci 19  0,02 
 Vlasi
 Ostali 242  0,20 
 Nisu se izjasnili 4.695  3,81 
 Regionalna pripadnost 3.366  2,73 
 Nepoznato 867  0,70 
 

Stanovništvo Grada Zrenjanina - neki ekonomski pokazatelji

(u izradi)

Ukupno stanovništvo ispod 7 god. - popis 2002.

8417

Ukupno stanovništvo od 7-14 god. - popis 2002.

11851

Ukupno stanovništvo od 15-27 god. - popis 2002.

23564

Ukupno stanovništvo od 60 i više god. - popis 2002.

28243

Radno sposobno stanovništvo (ukupno) - popis 2002.

91104

Radno sposobno muško stanovništvo (od 15 - 64 god.) - popis 2002.

45225

Radno sposobno žensko stanovništvo (od 15 - 59 god.) - popis 2002.

45879

Ukupan broj zaposlenih (svi oblici svojine i radnje), 2002. - godišnji prosek

32730

Udeo žena u ukupnom broju zaposlenih (%), 2002.

42,8

Ukupan broj nezaposlenih lica

20227

Udeo žena u ukupnom broju nezaposlenih (%), 2002.

54,1

Broj zaposlenih na 1000 stanovnika, 2003.

247

Broj nezaposlenih na 1000 stanovnika, 2003.

153

Udeo radnog kontigenta u ukupnom stanovništvu (%), 2002.

68,99