Rečno čvorište

 

Teritorija Grada Zrenjanina gravitira ka četiri plovne reke i gustoj kanalskoj mreži Hidrosistema "Dunav – Tisa – Dunav", pa je to svrstava među najgušća rečna čvorišta u Evropi. Zrenjanin je formiran i leži na obalama reke Begej, a na samo desetak kilometara od grada protiče reka Tisa, najveća pritoka Dunava na čitavom njegovom toku. I samo ušće Tise u Dunav, na tridesetak kilometara od Zrenjanina, predstavlja administrativnu granicu teritorije Grada. Četvrta reka na gradskoj teritoriji je Tamiš.
 

 

 

Dunav, druga po veličini evropska reka, s tokom dugim 2860 km, u Srbiju ulazi kod Mohača, teče kroz našu zemlju u dužini od 591 km, a napušta je kod ušća Timoka. Celim ovim tokom je plovan. Dunav protiče kroz devet zemalja, a  dva najveća grada u Republici Srbiji – glavni grad Beograd i glavni grad AP Vojvodine Novi Sad – nalaze se upravo na obalama ove reke.  
 

Tisa izvire u Karpatima, u Ukrajini. Dužina njenog toka je 1070 km. Protiče i kroz Rumuniju i Mađarsku, a kroz Srbiju, do ušća u Dunav kod Slankamena, protiče u dužini od 207 km. Kod mesta Perlez, na teritoriji Grada Zrenjanina, u Tisu se uliva Begej. Privredno-turistički potencijali ove velike ravničarske reke uslovili su da se na njenim obalama izgradi veći broj pristaništa i područja namenjenih ribolovu i rekreaciji. Na 13 km zapadno od Zrenjanina, neposredno kraj magistralnog puta za Novi Sad, nalazi se kamp - izletište "Žabaljski most", sa uređenim prostorima za sport, rekreaciju, ribolov i kupanje. Stoletne tiske šume predstavljaju u letnjem periodu prijatno mesto za dnevni ili duži boravak i omiljenu destinaciju brojnih Zrenjaninaca i putnika - namernika. Svega nekoliko kilometara uzvodno, blizu naselja Elemir i Taraš, nalazi se još jedno popularno uređeno izletište - "Babatovo".

 


 

Tamiš izvire u Rumuniji, u oblasti Transilvanskih Alpa. Protiče na dvadesetak kilometara od Zrenjanina, potom se sa više rukavaca uliva u Dunav, a glavni utiče kod Pančeva. Dužina reke u Srbiji iznosi 123 km, a ceo tok dug je 352 km. Plovna je pri ušću, s glavnim pristaništem upravo u Pančevu. Duž toka kroz Srbiju omiljeno je stecište ribolovaca, uz nekoliko manjih izletišta na njegovim obalama.