Slobodna zona Zrenjanin

Sporazumi o slobodnoj trgovini

 • Prelazni trgovinski sporazum sa EU
 • Sporazum CEFTA
 • Sporazum sa članicama EFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Belorusijom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom
 • Preferencijalni režim poslovanja sa Sjedinjenim Američkim Državama

Carinske pogodnosti

 • Oslobađanje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju    delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski    materijal)
 • Za stranu robu koja je smeštena u slobodnoj zoni, a namenjena je obavljanju proizvodnih   aktivnosti, ne polaže se bankarska garancija za obezbeđenje naplate carinskog duga


Fiskalne pogodnosti

 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i    drugih usluga u vezi sa unosom dobara
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata

 

Slobodna zona Zrenjanin

 • Površina zone je 492 ha 76a 93m2
 • 250 ha građevinskog zemljišta za greenfield investicije
 • 400m² kancelarijskog prostora
 • 6000m² magacinskog prostora 
 • Kućno carinjenje

 

Korisni linkovi:         

 

Rešenje doneto: 11.05.2021.