Skupština grada održala je 39. sednicu

Nakon prošlonedeljne pauze 39. sednice Skupštine grada Zrenjanina, sednica je nastavljena danas i završena je posle dvočasovnog rada.

 

Poslanici su usvojili predlog o raskidu mandata članu Skupštine Draganu Prekajskom i o potvrđivanju mandata za Vasu Jovanova, koji je tada i zvanično položio zakletvu.

 

Usvojeno je nekoliko prijedloga odluka o stvaranju povoljnijeg investicionog ambijenta i dolaska dva strana investitora u naš grad: Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije poslovnog kompleksa austrijske kompanije ''Supernova – MTK BEG 01'', Odluka o proširenju slobodne zone Zrenjanin i Zaključni nacrt o opravdanosti proširenja slobodne zone, kao i elaborat o opravdanju prodaje zemljišta u industrijskoj zoni '' jugoistok '' po ceni nižoj od tržišne u korist nemačka kompanija "Gutta Werke" Ltd, Beograd.

 

Predsednik Odbora za fabriku lekova „Jugoremedija“ Vladimir Pecikoza pročitao je zaključak koji je Odbor usvojio navodeći da niko ne negira zaključak da je stečaj Fabrike lekova „Jugoremedija“ AD Zrenjanin namerno urađen, dok Skupština traži da svi nadležni državni organi i svi relevantni subjekti preduzmu hitne mere za rešavanje stanja u Fabrici lekova „Jugoremedija“ AD Zrenjanin, kako bi se izbegao prekid rada fabrike i smanjivanje za 460 zaposlenih. Zaključak je Skupština prihvatila jednoglasno.

 

Odbornici su većinom glasova usvojili nacrt Akcionog plana lokalnog zapošljavanja, kao i zaključni predlog Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u vezi sa učešćem u projektu obnove daljinskog grejanja u Zrenjaninu.

 

Naziv ulice Berbersko Bolnica - D u Zrenjaninu promenjen je u ulicu Arčibald Rajs.

 

Jedna od tačaka današnjeg dnevnog reda bila je i ona koja je prouzrokovala prekid prethodne sednice Skupštine. Većinom glasova prisutnih odbornika je predlog da se formira istražni odbor u vezi sa razrešenjem direktora "Apoteka"  Zrenjanin, Edit Hodi Fuks. Bilo je 21 glas za, 13 protiv i 26 suzdržanih.