Održana 24. sednica Skupštine grada - data saglasnost na konačan nacrt ugovora za realizaciju projekta JPP za sanaciju gradske deponije

Skupština
Odbornici Skupštine grada, pod predsedavanjem Olivera Mitrovića, zamenika predsednika Skupštine, održali su danas 24. sednicu u aktuelnom sazivu. Kao prvu tačku dnevnog reda, većinom glasova usvojili su predlog Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Nenadu Domjeskovu. On je istovremeno, nakon sprovedenog konkursa, stupio na dužnost načelnika Gradske uprave, dok je dosadašnji načelnik, Miloš Korolija, postavljen na mesto zamenika.  
 
 
 
 
Kao najznačajniju tačku današnjeg zasedanja, Skupština je usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora za postupak izbora privatnog partnera na realizaciji Projekta javno-privatnog partnerstva finansiranja i izvođenja radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije-smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnji sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem. Ovim su nastavljene aktivnosti i procedure koje imaju za krajnji cilj rešavanje višedecenijskog ekološkog problema i zaustavljanje daljeg zagađenja grada. 
 
Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura rekao je da, nakon što je grad dobio saglasnost od Komisije Vlade Srbije za javno-privatno partnerstvo i nakon usvajanja Projekta JPP finansiranja i izvođenja radova, od strane Skupštine grada na jednoj od prethodnih sednica, kao i sprovođenja javnog poziva, danas je tema sednice bio nacrt ugovora. U narednim danima, kako je kazao, uslediće i potpisivanje ugovora s privatnim partnerom. 
- Ovo je jako bitna stvar za Zrenjanin, jer je naša deponija aktivna od 1986. godine, od kada i zagađuje životnu sredinu, pošto se na nju godišnje odloži između 25 i 30 hiljada tona različitog smeća. Visina smeća u pojedinim delovima deponije dostiže deset metara, a svedoci smo da tokom letnjih meseci dolazi do samozapalenja, što izaziva velike probleme po stanovništvo - istakao je Salapura. 
 
 
 
 
Dodao je da ovim projektom to treba da se reši, da se napravi nov, moderan i prihvatljiv sistem odlaganja smeća na teritoriji našeg grada, ali je najbitnije da prestane zagađenje i da, uz neke kompatibilne projekte, kroz određene sisteme i druge mogućnosti podrške, učini da Zrenjanin postane “Zeleni grad”. 
- Kroz dokument koji pripremamo, “Zelenu agendu grada Zrenjanina”, sublimiraćemo sve aktivnosti koje sprovodimo na zaštiti i unapređenju životne sredine. To je mnogo projekata koji su u toku, to je mnogo novca, ne samo iz budžeta Grada Zrenjanina već i iz eksternih izvora finansiranja, Pokrajine i Republike, i verujem da će krajem godine, kada se građani Zrenjanina budu upoznavali s ovim dokumentom biti pozitivno iznenađeni šta smo sve uradili i šta sve planiramo za naredni period, kada je u pitanju zaštitu životne sredine - kazao je gradonačelnik. 
 
Skupština je još usvojila predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina za period od 2022 do 2027. godine, jednog od strateških dokumenata, kojim se utvrđuje celokupna lokalna politika u cilju sprečavanja diskriminacije žena, poboljšanja njihovog položaja i integrisanja principa rodne ravnopravnosti u sve oblasti delovanja institucija Zrenjanina. Akcionim planom se utvrđuju aktivnosti koje će se sprovoditi u navedenom periodu, a detaljno planiranje i sprovođenje aktivnosti izvršeno je za četiri prioritetne oblasti koje su kao takve identifikovane od strane radne grupe za izradu plana, prema potrebama žena na teritoriji grada Zrenjanina. 
 
 
 
Izmenama i dopunama Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu ponuđeno je osam građevinskih parcela u naselju “Zeleno polje”, namenjenih porodičnoj gradnji, kao i parcela u Ulici Jug Bogdana, predviđena za gradnju poslovnih sadržaja.  
 
Na sednici su izglasani i predlozi Zaključka o davanju saglasnosti na II izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP “Gradska toplana” Zrenjanin za 2022. godinu, Zaključka o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja “Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin za 2022. godinu. Usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2021/2022. godinu, kao i Godišnji plan rada Predškolske ustanove iz Zrenjanina za radnu 2022/2023 godinu.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6785/SKUPSTINA_02_11_2022_0.jpg