Raspisan Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece i poziv za finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju u Zrenjaninu

Gradonačelnik Simo Salapura raspisao je još dva javna poziva- Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina i Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju u gradu Zrenjaninu.

Gradonačelnik Salapura rekao je da je i prilikom izrade budžeta za ovu godinu prepoznata potreba za ovakvom vrstom pomoći, posebno imajući u vidu broj zahteva podnetih tokom prethodnih godina.

 Ukazao je da je reč o dve veoma značajne mere pronatalitetne politike koju Grad Zrenjanin sprovodi i pozvao roditelje i staratelje dece sa prebivalištem na teritoriji našeg grada da iskoriste mogućnost finansijske podrške,  kao i parove zainteresovane za vantelesnu oplodnju da  se odazovu na ove Javne pozive.


Kada je reč o Javnom pozivu za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece Grad Zrenjanin omogućava ostvarivanje prava za lečenje maloletne dece, nabavku pomagala, dijagnostičkih postupaka i drugih medicinskih procedura kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u inostranstvu, kao i za obezbeđivanje lečenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srbiji uz angažovanje inostranog zdravstvenog stručnjaka.

Zahtev se može podneti samo za lečenje, lekove, medicinske procedure, dijagnostike i pomagala koja se preporučuju, naučno su dokazana i prihvaćena u praksi, kao i da ne predstavljaju eksperimentalne oblike lečenja.

Visina finansijske podrške se na predlog Komisije i obrazloženu ocenu i mišljenje utvrđuje rešenjem Gradonačelnika u svakom konkretnom slučaju i maksimalno može iznositi 150.000 dinara po podnetom zahtevu, i isplaćuje se u jednokratnom iznosu.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava za tu namenu, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva od strane podnosioca.

 

Pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju koja se isplaćuje iz sredstava budžeta Grada, se može ostvariti za dva pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje, a visina finansijske pomoći obezbeđuje se u budžetu Grada za svaku budžetsku godinu i iznosi maksimalno 200.000 dinara po odobrenom zahtevu, a isplaćuje se u jednokratnom iznosu.

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava za tu namenu.

 

Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu u delu „konkursi i oglasi“ , a zainteresovani se mogu obratiti pozivajući broj telefona 023/3150050 ili putem e-mail: jelena.dragic@grad.zrenjanin.rs.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7365/large_Grb_Indeks_300.jpg