Јавне набавке

                                                                                       2023 ГОДИНА

 

2022 ГОДИНА

 

2021 ГОДИНА

2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИЦИ О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА  ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА