Овлашћена лица - Управни поступак

Овлашћују се следећа службена лица да прибављају податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њиховe надлежности, као и да уступају и достављају податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради спровођења управних поступака из њихове надлежности, и то: 


Из Одељења за финансије/Одсека за локалну пореску администрацију:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Николина Шерфезе

 • Назив радног места: заменик начелника Одељења за финансије
 • мејл адреса: nikolina.serfeze@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Босић

 • Назив радног места: порески инспектор 
 • мејл адреса: bosic.svetlana@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Славица Радишић

 • Назив радног места: порески инспектор
 • мејл адреса: slavica.radisic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Војиславка Кијац

 • Назив радног места: порески инспектор 
 • мејл адреса: vojislavka.kijac@grad.zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Кулунџић

 • Назив радног места: инспектор наплате локалних јавних прихода
 • мејл адреса: vesna.kulundzic@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Мира Грујић

 • Назив радног места: послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
 • мејл адреса: mira.grujic@grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Дошен

 • Назив радног места: послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 • мејл адреса: biljana.dosen@grad.zrenjanin.rs

8. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Чука

 • Назив радног места: послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
 • мејл адреса: gordana.cuka@grad.zrenjanin.rs

9. Име и презиме овлашћеног лица: Марко Станимировић

 • Назив радног места: инспектор наплате локалних јавних прихода
 • мејл адреса: marko.stanimirovic@grad.zrenjanin.rs

10. Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Болтић

 • Назив радног места: порески инспектор 
 • мејл адреса: svetlana.boltic@grad.zrenjanin.rs

11. Име и презиме овлашћеног лица: Милана Рнић

 • Назив радног места: Послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
 • мејл адреса: milana.rnic@ grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином:

Из Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином/Одсека за имовинско-правне послове:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Виолета Кучанда Богасениева

 • Назив радног места: шеф Одсека за имовинско-правне послове
 • мејл адреса: violeta.kucanda@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Ружица Страјнић Бербаков

 • Назив радног места: имовинско-правни послови
 • мејл адреса: ruzica.strajnic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Олгица Црвенков

 • Назив радног места:послови евиденције грађевинског земљишта
 • мејл адреса:olgica.crvenkov@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за имовинско-правне послове и управљање имовином/Одсека за стамбене послове:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Милица Самарџија

 • Назив радног места: шеф Одсека за стамбене послове 
 • мејл адреса: milica.samardzija@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Александар Којчић

 • Назив радног места: имовинско-правни послови управљањаимовином
 • мејл адреса: aleksandar.kojcic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за општу управу:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Софија Анђелковић

 • Назив радног места: начелник Одељења за општу управу
 • мејл адреса: sofija.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за општу управу/Одсека за управно-правне послове:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Валерија Нађ

 • Назив радног места: шеф Одсека за управно-правне послове
 • мејл адреса: valerija.nadj@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Сања Еремић

 • Назив радног места: управно-правни послови
 • мејл адреса: sanja.eremic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Јово Козомора

 • Назив радног места: канцеларијски послови
 • мејл адреса: jovo.kozomora@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за општу управу/Одсека за послове матичара:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Виолета Ђурин

 • Назив радног места: шеф Одсека за послове матичара
 • мејл адреса: violeta.djurin@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Љубица Цикора

 • Назив радног места: матичар
 • мејл адреса: ljubica.cikora@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Максимов

 • Назив радног места: заменик матичара
 • мејл адреса: vesna.maksimov@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Александра Албуљ Татић

 • Назив радног места: заменик матичара
 • мејл адреса: aleksandra.albulj@grad.zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Миљана Такач

 • Назив радног места: заменик матичара
 • мејл адреса: miljana.takac@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Душица Марков

 • Назив радног места: заменик матичара
 • мејл адреса: dusica.markov@grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Мирков

 • Назив радног места: заменик матичара
 • мејл адреса: dragana.mirkov@grad.zrenjanin.rs

8. Име и презиме овлашћеног лица: Диана Ђермановић

 • Назив радног места: заменик матичара
 • мејл адреса: diana.djermanovic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за општу управу/Одсека за месне канцеларије:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Славиша Стојановић

 • Назив радног места: шеф Одсека за месне канцеларије
 • мејл адреса: mk.lukicevo@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Синиша Калуђерски

 • Назив радног места: заменик матичара у месним канцеларијама Арадац, Јанков Мост и Клек
 • мејл адреса: mk.aradac@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Јовановић

 • Назив радног места: заменик матичара, матично подручје Лазарево
 • мејл адреса: biljana.jovanovic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Милена Пилиповић

 • Назив радног места: заменик матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 • мејл адреса: mk.elemir@grad.zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Александар Бугар

 • Назив радног места: матичар у месној канцеларији Ечка, Бело Блато, Лукино Село, Лукићево, Михајлово и Стајићево
 • мејл адреса:mk.ecka@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Тиберију Војна

 • Назив радног места:заменик матичара у месним канцеларијама Арадац, Јанков Мост и Клек
 • мејл адреса: mk.klek@grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Зоран Станојчић

 • Назив радног места: матичар у месним канцеларијама Лазарево,Банатски Деспотовац, Ботош, Томашевац и Орловат
 • мејл адреса: mk.lazarevo@grad.zrenjanin.rs

8. Име и презиме овлашћеног лица: Дејан Еремић

 • Назив радног места: матичар у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
 • мејл адреса:mk.melenci@grad.zrenjanin.rs

9. Име и презиме овлашћеног лица: Јелица Јоцић

 • Назив радног места: матичар у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента
 • мејл адреса:mk.perlez@grad.zrenjanin.rs

10. Име и презиме овлашћеног лица: Споменка Христов

 • Назив радног места: заменик матичара у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента
 • мејл адреса:mk.centa@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења инспекција:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Душка Копривица

 • Назив радног места: начелник Одељења инспекција
 • мејл: dkoprivica@zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Зорица Пајташев -Бабић

 • Назив радног места: заменик начелника Одељења инспекција
 • мејл: zorica.pajtasev@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Игор Виријевић

 • Назив радног места: заменик начелника Одељења инспекција
 • мејл: igor.virijevic@grad.zrenjanin.rs

Oдсек комуналне и саобраћајне инспекције:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Жељко Брусин

 • Назив радног места: шеф Одсека, главни инспектор
 • мејл: zeljko.brusin@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Цветић

 • Назив радног места: комунални инспектор 1
 • мејл: gordana.cvetic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Предраг Вујин
Назив радног места: комунални инспектор 1
мејл: predrag.vujin@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Небојша Петровић

 • Назив радног места: комунални инспектор 1
 • мејл: nebojsa.petrovic@grad.zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Мирослав Ламбрин

 • Назив радног места: комунални инспектор 1
 • мејл: miroslav.lambrin@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Оливера Јеличић

 • Назив радног места: комунални инспектор 1
 • мејл: olivera.jelicic@grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Небојша Голић

 • Назив радног места: комунални инспектор 1
 • мејл: nebojsa.golic@grad.zrenjanin.rs

Одсек грађевинске инспекције:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Дамјан Паскаш

 • Назив радног места: шеф Одсека, главни грађевински инспектор и инспектор путева
 • мејл: gordana. paskas@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Милка Бијелић

 • Назив радног места: грађевински инспектор и инспектор путева
 • мејл: milka.bijelic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Терзић

 • Назив радног места: грађевински инспектор и инспектор путева
 • мејл: biljana. terzic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Мартинов

 • Назив радног места: грађевински инспектор и инспектор путева
 • мејл: jmartinov@zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Соња Торњански

 • Назив радног места: грађевински инспектор и инспектор путева
 • мејл: stornjanski@zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Анкица Војновић

 • Назив радног места: грађевински инспектор и инспектор путева,
 • мејл: ankica.vojnovic@grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Настић Чомагић

 • Назив радног места: туристички инспектор
 • мејл: ivana.nastic@grad.zrenjanin.rs

Одсек просветне инспекције и инспекције за заштиту животне средине:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Адамовић

 • Назив радног места: шеф Одсека, инспектор за заштиту животне средине
 • мејл: dragana.adamovic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Шкорић

 • Назив радног места: инспектор за заштиту животне средине
 • мејл: natasa.skoric@zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Соња Ћурчић

 • Назив радног места: инспектор за заштиту животне средине
 • мејл: sonja.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Ружица Тапавички

 • Назив радног места: просветни инспектор
 • мејл: ruzica.tapavicki@grad.zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Атанацковић

 • Назив радног места: просветни инспектор
 • мејл: ivana.atanackovic@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Едита Арањош Јањић

 • Назив радног места: просветни инспектор
 • мејл: edita.janjic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за друштвене делатности:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Драгић

 • Назив радног места: начелник Одељења за друштвене делатности
 • мејл адреса: jelena.dragic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Наталија Стојадинов

 • Назив радног места: заменик начелника Одељења за друштвене делатности
 • мејл адреса: natalija.stojadinov@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за послове из области друштвених делатности:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Оливера Ристић Костић

 • Назив радног места: шеф Одсека за послове из области друштвених делатности
 • мејл адреса: olivera.ristic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Марија Милишић

 • Назив радног места: Послови праћења и развоја културе, јавног информисања и организација цивилног друштва
 • мејл адреса: marija.milisic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Марија Миловић

 • Назив радног места: Економски послови из области друштвених делатности
 • мејл адреса: marija.milovic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Дапчевић

 • Назив радног места: Економски послови из области друштвених делатности
 • мејл адреса: jelena.dapcevic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за друштвену бригу о деци и социјално укључивање:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Којчић

 • Назив радног места: шеф Одсека за друштвену бригу о деци и социјално укључивање
 • мејл адреса: ivana.kojcic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Синиша Ановић

 • Назив радног места: послови пријема захтева
 • мејл адреса: sinisa.anovic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Тибор Кочиш

 • Назив радног места: послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 • мејл адреса: tibor.kocis@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Милана Пиперски

 • Назив радног места: послови утврђивања права на родитељски и дечији додатак
 • мејл адреса: milana.maric@grad.zrenjanin.rs

5. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Мицић

 • Назив радног места: послови из области социјалног укључивања исмањења сиромаштва и послови утврђивања права и статусаенергетски угроженог купца
 • мејл адреса: natasa.micic@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Нела Ливиа Бренда

 • Назив радног места: Послови пријема захтева
 • мејл адреса: livia.nela@ grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Душица Ајдуковић

 • Назив радног места: послови пријема захтева у Одсеку за друштвену бригу о деци и социјално укључивање
 • мејл адреса: dusica.ajdukovic@grad.zrenjanin.rs

8. Име и презиме овлашћеног лица: Марија Ковач

 • Назив радног места: послови утврђивања права на родитељски додатак
 • мејл адреса: mkovac@zrenjanin.rs

Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за борачко-инвалидску заштиту и јавно здравље у Одељењу за друштвене делатности:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Попов

 • Назив радног места: шеф Одсека за борачко-инвалидску заштиту и права породиља - Саветник за заштиту права пацијената
 • мејл адреса: ivana.popov@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Сандра Станковић

 • Назив радног места: финансијско-рачуноводствени послови у области породиљских права
 • мејл адреса: sandra.stankovic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Дуња Иванов

 • Назив радног места: послови утврђивања породиљских права
 • мејл адреса: dunja.draskovic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Жељко Цветић

 • Назив радног места: послови утрђивања права на борачко - инвалидску заштиту
 • мејл адреса: zeljko.cvetic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за месне заједнице и бирачки списак:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Живко Гавриловић

 • Назив радног места: шеф Одсека за месне заједнице и бирачки списак
 • мејл адреса: zivko.gavrilovic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Грбан

 • Назив радног места: административни послови из области бирачког списка и месних заједница
 • мејл адреса: natasa.simic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Живановић

 • Назив радног места: послови из области бирачког списка, месних заједница и техничке подршке Комисијама
 • мејл адреса: svetlana.zivanovic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Пернат

 • Назив радног места: координатор за бирачки списак
 • мејл адреса: jpernat@zrenjanin.rs

Из Одељења за друштвене делатности/Одсека за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Вјерка Хрубик

 • Назив радног места: шеф Одсека за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције – повереник за избеглице
 • мејл адреса: vjerka.hrubik@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Нађа Брњош

 • Назив радног места: административни послови за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције
 • мејл адреса: nadja.brnjos@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Властимир Петровић

 • Назив радног места: правни послови заштите и остваривања личних и колективних права националних мањина, етничких група, избеглица и миграната 
 • мејл адреса: vlastimir.petrovic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за урбанизам:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Ђурђина Грбић

 • Назив радног места: начелник Одељења за урбанизам
 • мејл адреса: grbic.djurdjina@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Љиљана Пецељ Лубурић

 • Назив радног места: заменик начелника Одељења за урбанизам
 • мејл адреса: ljiljana.pecelj@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Маријана Радојчић

 • Назив радног места: заменик начелника 
 • мејл адреса: marijana.radojcic@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за урбанизам/Одсека за спровођење обједињене процедуре:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Симо Бабић

 • Назив радног места: послови правне проблематике
 • мејл адреса: simo.babic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Анђелика Јојић

 • Назив радног места: послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 • мејл адреса: andjelika.jojic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Јулкица Маричић

 • Назив радног места: послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 • мејл адреса: julkica.maricic@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Драган Мирков

 • Назив радног места: послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола за енергетске објекте и објекте инфраструктуре
 • мејл адреса: dragan.mirkov@grad.zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Стеван Рајин

 • Назив радног места: регистратор
 • мејл адреса: stevan.rajin@grad.zrenjanin.rs

7. Име и презиме овлашћеног лица: Игор Кецман

 • Назив радног места: послови издавања локацијских услова,грађевинских и употребних дозвола
 • мејл адреса: ikecman@zrenjanin.rs

8. Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Дринић

 • Назив радног места: послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
 • мејл адреса: ivana.drinic@ grad.zrenjanin.rs

9. Име и презиме овлашћеног лица: Бранислав Ђорђевић

 • Назив радног места: послови издавања локацијских услова,грађевинских и употребних дозвола
 • мејл адреса: bdordevic.gu.zr@ gmail.com

10. Име и презиме овлашћеног лица: Милана Васиљев

 • Назив радног места: Послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола за енергетске објекте и објекте инфраструктуре
 • мејл адреса: mvasiljev@zrenjanin.rs

Из Одељења за урбанизам/Одсека за озакоњење објеката:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Гордана Димковић

 • Назив радног места: шеф Одсека за озакоњење објеката
 • мејл адреса: gordana.dimkovic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Сандра Јовановић Литричин

 • Назив радног места: послови координирања издавања решења о озакоњењу објеката
 • мејл адреса: sandra.jovanovic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Зорица Денда

 • Назив радног места: послови издавања решења о озакоњењу објеката
 • мејл адреса: zorica.denda@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Весна Грбић

 • Назив радног места: послови издавања решења о озакоњењу објеката
 • мејл адреса: 

5. Име и презиме овлашћеног лица: Марко Ђукановић

 • Назив радног места: послови из области озакоњења објеката
 • мејл адреса: mdjukanovic@zrenjanin.rs

6. Име и презиме овлашћеног лица: Дарио Новаковић

 • Назив радног места: оператер на уносу и обради података и техничке документације
 • мејл адреса: dario.novakovic@yahoo.com

Из Одељења за урбанизам/Одсека за саобраћај:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Мирко Петровић

 • Назив радног места: шеф Одсека за саобраћај
 • мејл адреса: mirko.petrovic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Бранислав Плећаш

 • Назив радног места: послови издавања такси легитимације
 • мејл адреса: branislav.plecas@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за људске ресурсе и правне послове

1. Име и презиме овлашћеног лица: Сања Марић

 • Назив радног места: заменик начелника Одељења
 • мејл адреса: sanja.zubanov@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за људске ресурсе и правне послове / Одсека за нормативно - правне послове и правну помоћ

1. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Табачки

 • Назив радног места: шеф Одсека за нормативно - правне послове и правну помо
 • мејл адреса: jelena.tabacki@grad .zrenjanin.rs

Из Одељења за људске ресурсе и правне послове / Одсека за радне односе и људске ресурсе:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Николић

 • Назив радног места: шеф Одсека за радне односе и људске ресурсе
 • мејл адреса: jelena.nikolic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Сабо

 • Назив радног места: административни технички послови
 • мејл адреса: jelena.sabo@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за привреду:

1.  Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Травар - Миљевић

 • Назив радног места: начелник Одељења
 • мејл адреса: jelena.travarmiljevic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Соња Драгаш

 • Назив радног места: грађевински инспектор и инспектор путева
 • мејл адреса: sonja.dragas@grad.zrenjanin.rs


Из Одељења за привреду /Одсека за пољопривреду и рурални развој:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Радица Јаношевић

 • Назив радног места: шеф Одсека за пољопривреду и рурални развој 
 • мејл адреса: radica.janosevic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Снежана Убовић

 • Назив радног места: послови пољопривреде, шумарства, руралног развоја и туризма
 • мејл адреса: snezana.ubovic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Сандра Бјелис

 • Назив радног места: послови пољопривреде, шумарства, руралног развоја и туризма
 • мејл адреса: sandra.bjelis@grad.zrenjanin.rs

Из Одељења за привреду /Одсека за изградњу и уређење града:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Данијела Алексић

 • Назив радног места: општи послови израде и праћење аката из области изградње и уређења града
 • мејл адреса: danijelaaleksic@zrenjaningrad.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Мира Ђаковић

 • Назив радног места: општи послови израде и праћење аката из области изградње и уређења града
 • мејл адреса: djakovicmira@zrenjaningrad.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Милена Кирћански

 • Назив радног места: послови прибављања документације за инвестиције и одржавање 
 • мејл адреса: mkircanski@zrenjanin.rs

Из Одељења за привреду /Одсека за заштиту и унапређивање животне средине:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Поучки

 • Назив радног места: шеф Одсека за заштиту и унапређивање животне средине
 • мејл адреса: jelena.poucki@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Бојан Радулов

 • Назив радног места: послови процене утицаја пројеката на животну средину, стратешке процене утицаја пројеката на животну средину и управљања отпадом и хемикалијама
 • мејл адреса: bojan.radulov@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Душан Михајлов

 • Назив радног места: послови енергетске ефикасности
 • мејл адреса: dusan.mihajlov@grad.zrenjanin.rs

4. Име и презиме овлашћеног лица: Данка Дрљан Журж

 • Назив радног места: послови управљања природним ресурсима, комуналне зоохигијене и мониторинга животне средине
 • мејл адреса: danka.zurz@grad.zrenjanin.rs

Из Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа / Одсека за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Милутин Ђуришић

 • Назив радног места: шеф Одсека за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
 • мејл адреса: milutin.djurisic@grad.zrenjanin.rs

2. Име и презиме овлашћеног лица: Бранка Милановић

 • Назив радног места: послови пријема представки грађана
 • мејл адреса: branka.milanovic@grad.zrenjanin.rs

3. Име и презиме овлашћеног лица: Тања Граховац

 • Назив радног места: послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
 • мејл адреса: tanja.grahovac@grad.zrenjanin.rs