Службене евиденције

Овлашћена лица

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА, ОДНОСНО ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ  РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА У УПРАВНИМ СТВАРИМА


I  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

а) Лица овлашћена за одлучивање  у управним стварима:

1. Еуђенија Бесу - заменик начелник
2. Николина Шерфезе - заменик начелника
3. Славица Радишић - порески инспектор
4. Светлана Босић - порески инспектор
5. Предраг Омаљев - порески инспектор
6. Војиславка Кијац - порески инспектор
7. Весна Кулунџић - испектор наплате локалних јавних прихода
8. Марко Станимировић - инспектор наплате локалних јавних прихода
9. Светлана Болтић - инспектор наплате локалних јавних прихода
10. Милијана Салатић - порески инспектор
11. Биљана Бојаџија - инспектор наплате локалних јавних прихода

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

1. Милана Рнић - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату
2. Мира Грујић - послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
3. Гордана Чука - послови пореске евиденције, књиговодства и извештавања
4. Милан Козић - послови на припреми података за утврђивање обавеза, редовну и принудну наплату

II  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

1. Софија Анђелковић - начелник
2. Стојан Краљ - заменик начелника
3. Јасмина Малинић - заменик начелника

Одсек за послове матичара

1. Виолета Ђурин - Шеф Одсека
2. Љубица Цикора - матичар
3. Весна Максимов - заменик матичара
4. Дијана Ђермановић - заменик матичара
4. Александра Албуљ Татић - заменик матичара

Одсек за месне канцеларије 

1. Славиша Стојановић - Шеф Одсека
2. Тиберију Војна - заменик матичара у месним канцеларијама Арадац, Јанков Мост и Клек
3. Синиша Калуђерски - заменик матичара у месним канцеларијамаАрадац, Јанков  Мост и Клек
4. Александар Бугар - матичар у месним канцеларијама Ечка, Бело Блато, Лукино Село, Лукићево, Михајлово и Стајићево
5. Дејан Еремић - матичар у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
6. Радован Вучетић - заменик матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
7. Милена Пилиповић - заменик матичара у месним канцеларијама Меленци, Елемир и Тараш
8. Јелица Јоцић - матичар у месним канцеларијама Перлез, Книћанин, Фаркаждин и Чента
9. Споменка Христов - заменик матичара у месним канцеларијама Перлез, Книћанин и Фаркаждин
10. Биљана Јовановић - заменик матичара у месним канцеларијама Лазарево, Банатски Деспотовац, Ботош, Томашевац и Орловат

Одсек за управно - правне послове 

1. Валерија Нађ - Шеф Одсека
2. Сања Еремић - управно-правни послови

III  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

1. Јелена Драгић - начелник 
2. Наталија Стојадинов Радовић - заменик наченика 
3. Ивана Попов - шеф Одсека за борачко - инвалидску заштиту и јавно здравље
4. Живко Гавриловић - шеф Одсека за месне заједнице и бирачки списак
5. Оливера Ристић - шеф Одсека за послове из области социјалне заштите, културе, образовања и спорта 
6. Вјерка Хрубик - шеф Одсека за националне мањине, етничке групе, избеглице и миграције - повереник за избеглице
7. Ивана Којчић - шеф Одсека за друштвену бригу о деци и социјално укључивање 

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

1. Жељко Цветић - послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту
2. Дуња Иванов - послови утврђивања породиљских права
3. Цана Илић - послови утврђивања породиљских права
4. Сандра Станковић - послови утврђивања породиљских права
5. Марија Ковач - послови из области социјалног укључивања и смањења сиромаштва и послови утврђивања статуса енергетски угроженог купца
6. Нела Ливиа Бренда - послови утврђивања права на регресирање трошкова боравка и исхране у предшколској  установи, пријем и обраду документације за оставривање права на  новчана средстава за куповину прве некетнине по основу рођења детета
7. Ивана Којчић - послови утврђивања права на регресирање трошкова боравка и исхране у основним школама
8. Марија Милишић - послови праћења развоја културе, јавног информисања, организација цивилног друштва и цркава и верских заједница
9. Марија Миловић - економски послови из друштвених делатности
10. Срђан Нешковски - послови из области спорта
11. Јелена Дапчевић - економски послови из области друштвених делатности
12. Наташа Мицић - послови утврђивања права на дечији додатака
13. Тибор Кочиш - једнократна помоћ породиљама на теритирији града Зрењанина и матерински додатак
14. Милана Пиперски - послови утврђивања права на родитељски 
15. Живко Гавриловић - шеф Одсека за месне заједнице  и бирачки списак 
16. Светлана Живановић - послови из области бирачког списка, месних заједница и техничке подршке Комисијама
17. Јелена Пернат - послови из области бирачког списка, месних заједница 

IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

1. Ђурђина Грбић - начелник Одељења
2. Љиљана Пецељ Лубурић - заменик начелника Одељења
3. Маријана Радојчић - заменик начелника Одељења
4. Мирко Петровић - шеф одсека

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пред доношења решења

Одсек за саобраћај

5 Бранислав Сараволац - послови издавања такси дозвола за возаче и возила 
6. Бранислав Плећаш - послови издавања такси дозвола за возаче и возила

Одсек за Озакоњење

7. Гордана Димковић - шеф Одсека 
8. Сандра Јовановић Литричин - послови кординатора издавања решења о озакоњењу објеката
9. Весна Грбић - послови издавања решења о озакоњењу објеката
10. Зорица Денда - послови издавања решења о озакоњењу објеката
11. Марко Ђукановић - послови издавања решења о озакоњењу објеката

Одсек за обједињену процедуру

12. Симо Бабић - послови правне проблематике
13. Бранислав Ђорђевић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
14. Анђелика Јојоћ - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
15. Милана Васиљев - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
16. Ивана Дринић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
17. Драган Мирков - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
18. Игор Кецман - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
19. Јулкица Маричић - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
20. Весна Стојанов - послови издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола
21.Ненад Вујин - послови издавања решења заузећа јавне површине

V  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима: 

1. Мила Ратковић Панић - начелник Одељења
2. Милица Самарџија - Шеф Одсека за стамбене послове
3. Виолета Кучанда - Шеф Одсека за имовинско-правне послове

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

4. Срђан Стојшин - имовинско-правни послови
5. Зоран Ђаковић - послови евиденције непокретности
6. Александар Којчић - имовинско-правни послови управљања имовином
7. Ружица Страјнић Бербаков - имовинско-правни послови

VI  ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

1. Душка Копривица - начелник Одељења
2. Зорица Пајташев - Бабић, заменик начелника;
3. Игор Виријевић - заменик начелника.

Одсек комуналне и саобраћајне инспекције

1. Жељко Брусин - шеф Одсека, Главни инспектор
2. Гордана Цветић - комунални инспектор I
3. Небојша Петровић - комунални инспектор I
4. Предраг Вујин - комунални инспектор I
5. Мирослав Ламбрин - комунални инспектор I
6. Оливера Јеличић - комунални инспектор I
7. Небојша Голић - комунални инспектор I

Одсек грађевинске инспекције

1. Гордана Дамјан Паскаш - шеф Одсека, Грађевински инспектор и инспектор путева
2. Милка Бијелић - грађевински инспектор и инспектор путева
3. Биљана Терзић - грађевински инспектор и инспектор путева
4. Анкица Војновић - грађевински инспектор и инспектор путева
5. Јелена Мартинов - грађевински инспектор и инспектор путева
6. Соња Торњански - грађевински инспектор и инспектор путева
7. Ивана Настић Чомагић - туристички инспектор

Одсек  просветне инспекције и заштите животне средине

1. Драгана Адамовић - шеф Одсека, инспектор за заштиту животне средине
2. Наташа Шкорић - инспектор за заштиту животне средине
3. Соња Ћурчић - инспектор за заштиту животне средине
4. Ивана Атанацковић - просветни инспектор
5. Ружица Тапавички - просветни инспектор
6. Едита Арањош Јањић - просветни инспектор

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

1. Владимир Петровић - спортски инспектор.

VI ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

1. Јелена Травар Миљевић - начелник
2. Соња Драгаш - заменик начелника
3. Стеван Греговић - заменик начелника
4. Јелена Поучки - Шеф Одсека за заштиту и унапређење животне средине
5. Тамара Мајкић - Шеф Одсека за јавне набавке

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

1. Здравка Миловановић - правни послови из области јавних набавки
2. Зорица Новаков-економско - правни послови из области јавних набавки
3. Радмила Велисављев - економско-правни послови из области јавних набавки
4. Светлана Милодановић - економско-правни послови из области јавних набавки
5. Драгана Ћук Наумоски - економско-правни послови из области јавних набавки
6. Бранислав Нећаков - правни послови из области јавних набавки

VII ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

а) Лица овлашћена за одлучивање у управним стварима:

1. Ђина Даријевић - начелник 
2. Сања Марић - заменик начелника

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

1. Јелена Табачки - Шеф Одсека за нормативно-правне послове и правну помоћ
2. Јелена Николић - Шеф Одсека за радне односе и људске ресурсе

VIII СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

б) Лица овлашћена за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:

1. Тања Граховац - послови поступања по захтеву за слободан приступ Информацијама од јавног значаја