Дератизација


Дератизација


 
 
 
 
 
 
 
29.12.2023.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација Логистика" доо Нови Сад, на основу Уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV, закљученог 12.09.2022. год. и сагласности за динамику пружања услуге систематске дератизације у 2024. години, број 501-4/23-241-IV-08-04 закљученог дана 11.12.2023. године, у периоду од 04.01.2024.-29.02.2024. год., вршити услугу:
Дератизација: Третман глодара.
У складу са достављеним планом акција систематске дератизације.
 
15.12.2023.
03.11.2023.
Oбавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  и ”Циклонизација Логистика” ДОО од дана 06.11.2023. године, спроводити систематску дератизацију верских, школских и предшколских установа у Зрењанину. Такође, доставиће мамак за глодаре у Месне заједнице на територији града Зрењанина, које ће грађани моћи да преузму, а сва упутства и мере опреза биће одштампане на паковању.
 
17.02.2023.
 
17.02.2023.
 
17.02.2023.
 
08.02.2023.
 
 
 
22.12.2022.

 

28.11.2022.

 
22.11.2022.
 

30.09.2022.

Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација Логистика доо од дана 03.10.2022. године започети спровођење систематске дератизације гробља, депонија, пијаца, верских, школских И предшколских установа на целој територији града Зрењанина,  као и домаћинстава у граду Зрењанину и у насељеним местима Меленци, Арадац, Ечка, Елемир, Перлез и Стајићево.
 
27.08.2021.
Обавештавамо Вас да ће ''Циклонизација" АД, од дана 30.08.2021. почети да спроводи систематску дератизацију депонија, гробаља, пијаца, верских, школских и предшколских установа на територији града Зрењанина.
 
26.01.2021.
 
09.12.2020.
 
 
05.11.2020.
 
 
12.10.2020.
 
 
25.09.2020.
Обавештавам Вас да ће Циклонизација АД од сутра 26.09.2020. године почети да спроводи систематску дератизацију домаћинстава на територији града Зрењанина. 
Дератизација је за све грађане бесплатна, потребно је само да омогуће видно обележеним стручним оперативцима да поставе препарат, као и да се придржавају добијених упутстава. У оквиру акције користиће се модеран биоцидни препарат одложеног деловања у фабричком паковању од 1 килограм, а грађани ће сва упутства за употребу и мере опреза добити одштампано на паковању. 
 
17.09.2020.
Обавештавамо Вас да је "Циклонизација" АД, од дана 18.09.2020. године спроводити систематску дератизацију шахтова на територији града Зрењанина.
 
16.09.2020.
Обавештавамо Вас да је "Циклонизација" АД, наставила систематску дератизацију депонија, гробаља, пијаца и верских установа у првој половини септембра, а од 15.09.2020. године почела систематску дератизацију школских и предшколских установа на територији града Зрењанина.
 
10.09.2020.
 
17.08.2020.
Обавештавамо Вас да је "Циклонизација" АД, од дана 17.08.2020. почела систематску дератизацију депонија и канала на подручју месних заједница Книћанин, Орловат, Фаркаждин, Чента, Перлез, Лукино Село и Бело Блато.
 
 
26.05.2020.
Обавештавамо Вас да је "Циклонизација" АД, од дана 25.05.2020. почела систематску дератизацију депонија, гробаља, пијаца и верских установа на територији града Зрењанина.

 

10.04.2020. 

Месечни извештај за месец март 2020 за систематску дератизацију

 

27.01.2020.

Годишњи извештај систематске дератизације за 2019. годину

 

25.01.2019 

Извештај о дератизацији за 2018.годину

 

17.12.2018.године

Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо Вас да је у току  прошле две недеље извршена систематска дератизација у насељеним местима  Перлез, Бело Блато, Лукићево, Ечка и Стајићево, као и у граду Зрењанину. Завршена је систематска дератизација домаћинстава и остављен је мамак у свим месним заједницама за грађане који нису били код куће у моменту акције. Настављена је и  систематска дератизација гробаља,верских установа,пијаца, школских и предшколских установа у насељеним местима Лазарево, Елемир, Меленци, Тараш, Ботош, Банатски Деспотовац, Лукићево, Орловат, Томашевац, Стајићево, Ечка, Чента, Фаркаждин, Перлез и Зрењанин.

Циклонизација  АД

 

03.12.2018.године

Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо Вас да је у току прошле две недеље  извршена систематска дератизација у насељеним местима Орловат, Фаркаждин, Чента, Книћанин и Перлез, као и у граду Зрењанину.  Дана, 22.11. почела је систематска дератизација гробаља,верских установа,пијаца, школских и предшколских установа у насељеним местима Јанков Мост, Арадац, Михајлово, Клек, Златица, Ботош, Лукино Село, Бело Блато, Книћанин и Лазарево.

Циклонизација  АД

 

19.11.2018.године

Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо Вас да је у току прошле недеље  вршена систематска дератизација у насељеним местима Златица, Банатски Деспотовац, Лукино Село, Ботош, Томашевац и Клек, као и у граду Зрењанину. У петак 16.11. је завршена дератизација канализационе мреже у граду Зрењанину.

Циклонизација   АД

 

13.11.2018.године

Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо Вас да се у току ове недеље врши систематска дератизација у насељеним местима Михајлово, Јанков Мост и Тараш, а наставља се дератизација и у самом граду Зрењанину.Дератизација дивљих депонија је завршена, укључујући и депонију у самом Зрењанину. Такође, од 07.11. је почела дератизација канализационе мреже.

Циклонизација  АД

 

31.10.2018.године

Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо Вас да је од дана 31.10.2018. почела систематска дератизација по домаћинствима у насељеним местима Меленци,Лазарево и у Зрењанину, а  извршена је и дератизација депонија у насељеним местима Арадац, Јанков Мост, Михајлово, Клек, Чента, Перлез, Книћанин, Стајићево и Фаркаждин. До понедељка 05.01.2018. се планира завршетак дератизације на депонијама у местима Бело Блато, Ботош, Елемир, Лазарево, Лукићево и Лукино Село.

Циклонизација АД 

 

23.10.2018.године

Обавештење о термину извођења третмана

Обавештавамо Вас да је од дана 23.10.2018. почела систематска дератизација по домаћинствима у насељеном месту Арадац, а  од данас, 24.10.2018. и у насељеном месту Елемир.

Циклонизација АД