Сузбијање емерзних корова


Сузбијање емерзних корова


Емерзни корови који се најчешће појављују на повремено плављеним и мочварним теренима су рогоз (Typha angustifolia), шаш (Carex hirta) и трска (Phragmites communis). Сузбијају се механичким, хемијским путем или комбинацијом механичког и хемијског третмана.

  • Рогоз је ред монокотиледоних биљака. Има дугачке и танке тракасте листове, јак развијен корен, до 2,5 m високо стабло са цветом на врху. У доњем делу цвасти, који је шири, налазе се женски цветови, а у горњем мушки. Међу њима је округли размак око 1 cm. Женски цветови носе надраслу плодницу. Мушки цветови обично имају три прашника. Зрели женски цветови су браон боје. Број семена у женским цветовима износи 100 000 - 300 000. Када долази у додир с водом, семени омотач се одмах отвори и семена упадну у воду.
 
 
21.02.2024.
Обавештавамо Вас да ће Циклонизација Логистика доо Нови Сад, на основу Уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. год. у периоду од 20.02.2024.-26.02.2024. год., вршити услугу:
Сузбијање емерзних корова: Снимање из ваздуха после третмана.
 
06.02.2024.
Извештај број 2/2024 о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање
 
15.01.2024.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација Логистика" доо Нови Сад, на основу Уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. год. и сагласности за динамику пружања услуге сузбијања емерзних корова у 2024. години, број 501-4/23-241-IV-08-04, закљученог дана 11.12.2023. године, у периоду од 15.01.2024.-29.02.2024. год., вршити услугу: Сузбијање емерзних корова: Кошење трске уз насип поред реке Бегеј.
 
11.01.2024.
 
11.01.2024.
Обавештавамо Вас да ће Циклонизација Логистика доо Нови Сад, на основу Уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. год. и сагласности за динамику пружања услуге сузбијања емерзних корова у 2024. години, број 501-4/23-241-IV-08-04, закљученог дана 11.12.2023. године, у периоду од 15.01.2024.-29.02.2024. год., вршити услугу:
Механичко сузбијање емерзних корова: ручно кошење
Механичко сузбијање емерзних корова: машинско кошење
 
11.01.2024.
Извештај број 1/2024 о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање
 
29.12.2023.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација Логистика" доо Нови Сад, на основу Уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. год. и сагласности за динамику пружања услуге сузбијања емерзних корова у 2024. години, број 501-4/23-241-IV-08-04, закљученог дана 11.12.2023. године, у периоду од 01.01.2024.-15.01.2024. год., вршити услугу:
Сузбијање емерзних корова: Снимање из ваздуха пре третмана.
 
15.12.2023.
 
27.02.2023.
 
17.02.2023.
Обавештавамо Вас да ће Циклонизација Логистика доо Нови Сад, на основу Уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. год. у периоду од 17.02.2023.-24.02.2023. год., вршити услугу:
Сузбијање емерзних корова: Снимање из ваздуха после третмана.

25.01.2023.
Извештај број 2/2023 о стању закоровљености емерзним коровима на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање
 
12.01.2023.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација Логистика" доо Нови Сад вршити услуге Механичког сузбијања емерзних корова - ручно кошење и Механичко сузбијање емерзних корова - машинско кошење, у периоду од 13.01.2023. - 31.03.2023 године. 
 
10.01.2023.
Извештај број 1/2023 о стању закоровљености емерзним коровима на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање
 
30.12.2022.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација Логистика" доо Нови Сад извршити снимање емерзних корова из ваздуха пре третмана у периоду од 01.01. до 15.01.2023. године. 
 
18.11.2022.

 

08.11.2022. 

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација Логистика” доо Нови Сад и "Циклонизација" а.д. Нови Сад дана 09.11.2022. године, вршити услугу снимања емерзних кроова након третмана из ваздуха на територији града Зрењанина.

 

02.11.2022. 

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација Логистика” доо Нови Сад  у периоду од 01.11.- 30.11.2022. године, вршити услуге механичког сузбијања емерзних корова- машинско и ручно кошење на локалитетима по извештају о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина.

 

02.11.2022.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

20.09.2022. 

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација Логистика” доо Нови Сад  у периоду од 20.09.- 30.11.2022. године, вршити услуге механичког сузбијања емерзних корова- машинско и ручно кошење и хемијско сузбијање емерзних корова- леђним прскалицама и и амфибијом.

 

20.09.2022.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

15.09.2022.
На основу члана 9. тачка 5. Уговора о јавном-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. године достављамо Вам извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање.
 
 
15.09.2022.

На основу члана 9. тачка 5. Уговора о јавном-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. године достављамо Вам извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање.

 

20.05.2022.
Најава радова на сузбијању корова на хидромелиоративним објектима  ЈВП "Воде Војводине"

26.10.2021.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

18.10.2021.

Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад по програму систематског сузбијања емерзних корова на територији Града Зрењанина у периоду од 19.10.2021. до 31.10.2021. године вршити услугу снимање из ваздуха емерзних корова после третмана.

 

25.08.2021.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад у периоду од 26.08.2021-31.10.2021. године спроводити третмане сузбијања емерзивних корова механичким третманима: ручним и машинским кошењем и хемијским третманима: леђним прскалицама и амфибијом на територији града Зрењанина.

 

23.08.2021.

 

23.07.2021.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад извршити снимање емерзних корова из ваздуха пре третмана у периоду од 27.07. до 10.08.2021. године. 

 

23.11.2020.

 

29.10.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад извршити снимање емерзних корова из ваздуха након третмана - контрола третмана у периоду од 02.11. до 16.11.2020.године. Тачан датум и време снимања зависиће од хидрометеоролошких услова.

 

06.10.2020.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина након третмана

 

25.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 27.08.2020. године спроводити хемијски третман сузбијања емерзних корова леђним прскалицама и амфибијом на територији града Зрењанина.

 

17.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 17.08.2020. године спроводити механички третман- ручно и машинско кошење трске на територији града Зрењанина.

 

12.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 13.08.2020. године спроводити механички третман- ручно и машинско кошење емерзних корова на територији града Зрењанина.

 

11.08.2020.
Извештај о стању закоровљености емерзним коровима на територији града Зрењанина и предлог мера за њихово сузбијање

 

29.07.2020. 
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  у периоду од 29.07.-13.08.2020. године, спровести снимање из ваздуха након спроведених третмана.

 

Приказ плана третмана емерзних корова у граду Зрењанину у 2021. години

Предлог програма систематског сузбијања емерзних корова на територији града Зрењанина за 2020. годину

Приказ плана третмана емерзних корова у граду Зрењанину у 2020. години

Годишњи извештај о сузбијању емерзних корова на територији града Зрењанина за 2019. годину