Начелник Градске управе

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Ненад Домјесков
 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милош Королија
 

 

Рођен је 1983. године у Зрењанину.

Звање дипломираног правника стекао је 2009. године на Правном факултету у Новом Саду а звање мастер правника 2014. године на истом факултету.

Од 2010. године запослен у Градској управи града Зрењанина на различитим пословима у Служби за јавне набавке и у Одељењу за послове опште управе.

Са места шефа Одсека за номативно-правне послове постављен за заменика начелника Градске управе 22. новембра 2016. године.