Препоруке, мишљења и предлози

Током 2015. године:
 
 
 
 
Током 2014. године:
 1.  
 2.  

Током 2013. године:  

 1. Препорука Градској управи због неспровођења административног извршења (пдф) (12.12.2013.)
   
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.   
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 Током 2012. године:
 1.  
 2.  
 3.  
 4.   
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
   
 Током 2011. године:
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.   
 8.  
 9.  
 10.  
Током 2009. и 2010. године:
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.