Правобранилаштво града Зрењанина

Одлуком о Правобранилаштву града Зрењанина, донетом од стране Скупштине Града, ("Сл. лист Града Зрењанина", бр. 28/14) регулисана је надлежност, уређење и организација овог органа.

Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града и заступа га у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима.

Правобранилаштво представља и њиме руководи Правобранилац града Зрењанина, који има два заменика.
 
Правобранилац града Зрењанина:

  • мр Горан Ракић

Заменице Правобраниоца града Зрењанина:

  • Татјана Јованов
  • Здравка Мићић

Адреса канцеларије Правобранилаштва града Зрењанина:

др Славка Жупанског 2
23000 Зрењанин

Телефон: 023/564-755