Из 2023. године

 1. Службени лист број  1 од 05.01.2023. године - .пдф документ величине           298 КБ
 2. Службени лист број  2 од 09.01.2023. године - .пдф документ величине           292 КБ
 3. Службени лист број  3 од 16.01.2023. године - .пдф документ величине           280 КБ
 4. Службени лист број  4 од 26.01.2023. године - .пдф документ величине           480 КБ
 5. Службени лист број  5 од 31.01.2023. године - .пдф документ величине           250 КБ
 6. Службени лист број  6 од 09.02.2023. године - .пдф документ величине           320 КБ
 7. Службени лист број  7 од 13.03.2023. године - .пдф документ величине         1,08 МБ
 8. Службени лист број  8 од 21.03.2023. године - .пдф документ величине           226 КБ
 9. Службени лист број  9 од 30.03.2023. године - .пдф документ величине           324 КБ
 10. Службени лист број  10 од 31.03.2023. године - .пдф документ величине         245 КБ
 11. Службени лист број  11 од 10.05.2023. године - .пдф документ величине         305 КБ
 12. Службени лист број  12 од 18.05.2023. године - .пдф документ величине       2,45 MБ
 13. Службени лист број  13 од 06.06.2023. године - .пдф документ величине         301 КБ
 14. Службени лист број  14 од 23.06.2023. године - .пдф документ величине       6,58 МБ
 15. Службени лист број  15 од 18.07.2023. године - .пдф документ величине         148 КБ
 16. Службени лист број  16 од 21.07.2023. године - .пдф документ величине         148 КБ
 17. Службени лист број  17 од 01.09.2023. године - .пдф документ величине         545 КБ
 18. Службени лист број  18 од 07.09.2023. године - .пдф документ величине         137 КБ
 19. Службени лист број  19 од 14.09.2023. године - .пдф документ величине         279 КБ