Географски положај

Зрењанин се налази на западној ивици банатског лесног платоа, на месту где се каналисана река Бегеј улива у некадашње корито реке Тисе. Подручје општине је изразито равничарски крај. Град Зрењанин лежи на 20°23’ источне географске дужине и 45°23’ северне географске ширине, у средишту српског дела регије Банат, на обалама река Бегеј и Тиса. Надморска висина Зрењанина је 80 метара, а на територији града креће се у распону од 77 - 97 метара.

Положај Србије у Европи и Зрењанина у Србији:

Зрењанин је од главног града Србије, Београда, удаљен 75 километара, а од главног града Аутономне покрајине Војводине, Новог Сада, 50 километара, колико су удаљене и садашње границе Европске уније (Румунија). Овакав положај чини Зрењанин изузетно важним транзиционим центром и потенцијалним ресурсом на правцу север – југ и исток – запад.
Територија Града Зрењанина у АП Војводини, и удаљеност од Београда и Новог Сада: