Улица краља Александра I Карађорђевића

Представља засебну целину сачуваног старог градског језгра и заштићени споменик културе, а такође је и најзначајнији стамбено-трговачки и пословни део града. Од 1716. године и одласка Турака централна је градска улица. До 1879. убележена је као Улица Великог моста. До 1919. зове се Хуњадијева. Од 1919-1941. зове се Краља Александра, а за време немачке окупације добија име Хермана Геринга. Од 1944-1992. носи назив Маршала Тита, а тада јој се враћа предратни назив, који носи и данас – Краља Александра I Карађорђевића. Готово свака зграда у овој улици има занимљиву прошлост, а многи људи који су у њој живели доприносили су развоју града у бројним областима живота и рада.

Крајем осамдесетих година прошлог века претвара се у пешачку зону, а садашњи изглед добила је на основу реализованог пројекта архитекте проф. Бранимира Митровића, чији је ауторски тим победио на југословенском конкурсу за уређење градског језгра. Најобимнији радови на уређењу улице обављени су 2006. године. 
 

Pogled na glavnu ulicu s "Vodotornja"

 
Кућа Стевана Буковца, из 1905. године, својим положајем и фасадама нагласила је чело блока и стару регулацију на истицању најстаријих градских саобраћајница. Обрађена је у неоренесансном духу, са нарочито запаженим фасадама ка Тргу слободе и главној улици.
 

Kuća Stevana Bukovca

 

Кућа каменоресца Тунера Теодосија из 1900. године, грађена по плановима Иштвана Барта, због необичног маварског стила градње, добила је назив "Шехерезада".
 

Kuća kamenoresca Tunera Teodosija

 

Бенцеова кућа је прва модерна зграда левог фронта улице и прва наменска робна кућа коју је 1906. године подигао власник фабрике намештаја Микша Бенце.   
 

Benceova kuća 

 
Трговачко-стамбена зграда савремене архитектуре, изграђена 1995. године, на месту приземне куће Александра Сандића из прве половине 19. века. Нова зграда прати тенденције уклапања модерних архитектонских стремљења у објекте градитељске баштине. 
 
 
"Pink" zgrada u centru Zrenjanina 
 
 

Најновије (подигнуто 2008. године) у низу здања у овој улици јесте пословни центар "Ренесанса", која наставља да прати поменуте тенденције и Зрењанин приближава стандардима усвојеним широм Европе и света приликом градње сличних објеката у најстрожим градским центрима.
 

Poslovni centar "Renesansa"