Сеоске месне заједнице

На територији Града Зрењанина налазе се 23 сеоска насеља. Међу њима специфична су насеља Златица и Мужља. Златица је засебна месна заједница, али фигурише као део села Лазарево, док је насељено место Мужља, као приградско насеље, саставни део града Зрењанина. У сеоским месним заједницама укупно живи 38.593 становникa, према резултатима пописа из 2022. године. Највеће село је Меленци (5.198 становника), а најмање је Лукино Село (318). Насеља у околини Зрењанина представљају јединствен конгломерат различитих историјских околности у којима су настајала, култура, традиција, обичаја, потенцијала, па се с правом може рећи да Град Зрењанин представља "Војводину у малом" – складну вишенационалну заједницу, с бројним насељима  специфичним по географском положају, етничком саставу, етнолошком наслеђу или, пак, шароликој туристичкој понуди.

 

 

 

 
Насељена места на 
територији Града Зрењанина
Број становника
(попис 2022. године)
Број становника
(попис 2011. године)
Број становника
(попис 2002. године)
  Меленци    5.982  6.563
  Елемир    4.338  4.663
  Ечка    3.999  4.509
  Перлез    3.383  3.810
  Арадац    3.335  3.443
  Чента    3.050  3.102
  Лазарево    2.877  3.300
  Клек    2.706  2.957
  Стајићево    1.941  1.992
  Ботош    1.860  2.144
  Лукићево    1.804  2.080
  Книћанин    1.753  2.026
  Орловат    1.516  1.788
  Томашевац    1.510  1.756
  Бело Блато    1.342  1.473
  Банатски Деспотовац    1.291  1.614
  Фаркаждин    1.179  1.386
  Тараш    1.009  1.125
  Михајлово       948  1.004
  Јанков Мост       530     634
  Лукино Село       498     595
  Мужља  део града    
  Златица део МЗ Лазарево    
   
Адресе и телефони сеоских месних канцеларија и месних заједница:
 
Месна канцеларија Арадац
Трг палих бораца 1
Тел: 023/315-0332
23207 Арадац
Месна заједница "Арадац"
Трг палих бораца 1
Тел: 023/887-823
 
Месна канцеларија Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 20
23242 Банатски Деспотовац
Тел: 023/879-330
Месна заједница "Банатски Деспотовац"
Трг Душана Ћубића 21
Тел: 023/879-012
 
Месна канцеларија Бело Блато
Бенешова 12
23205 Бело Блато
Тел: 023/315-0286
Месна заједница "Бело Блато"
Иве Лоле Рибара 15
Тел: 023/889-931
 
Месна канцеларија Ботош
Тозе Марковића 75
23243 Ботош
Тел: 023/315-0288
Месна заједница "Ботош"
Тозе Марковића 75
Тел: 023/877-111
 
Месна канцеларија Елемир
Жарка Зрењанина 49
23208 Елемир
Тел: 023/315-0325
Месна заједница "Елемир"
Жарка Зрењанина 49
Тел: 023/737-730; 738-208
 
Месна канцеларија Ечка
Маршала Тита 28
23203 Ечка
Тел: 023/315-0334
Месна заједница "Ечка"
Маршала Тита 28
Тел: 023/881-210
 
Месна канцеларија Јанков Мост
Земљорадничка 7
23202 Јанков Мост
Тел: 023/315-0327
Месна заједница "Јанков Мост"
Земљорадничка 45
Тел: 023/3894-020
 
Месна канцеларија Клек
Васе Мискина 43
23211 Клек
Тел: 023/315-0329
Месна заједница "Клек"
Васе Мискина 43/а 
Тел: 023/891-202
 
Месна канцеларија Книћанин
Војводе Стевана Книћанина 80
Тел: 023/867-005
23265 Книћанин
Месна заједница "Војвода Стеван Книћанин"
Карађорђева 14 
Тел: 023/867-008
 
Месна канцеларија Лазарево
Иве Лоле Рибара 51
23241 Лазарево
Тел: 023/315-0330
Месна заједница "Лазарево"
Иве Лоле Рибара 51
Тел: 023/896-615
 
Месна канцеларија Лукићево
Бирчанинова 44/а 
23261 Лукићево
Тел: 023/315-0335
Месна заједница "Лукићево"
Бирчанинова 44/а 
Тел: 023/875-027
 
Месна канцеларија Лукино Село
Маршала Тита 50
23224 Лукино Село
Тел: 023/3885-050
Месна заједница "Лукино Село"
Маршала Тита 50 
Тел: 023/3885-010
 
Месна канцеларија Меленци
Српских владара 64
23270 Меленци
Тел: 023/315-0287
Месна заједница "Меленци"
Српских владара 64
Тел: 023/741-000 
 
Месна канцеларија Михајлово
Киш Ференца 92
23202 Михајлово
Тел: 023/315-0328
Месна заједница "Михајлово"
Киш Ференца 92 
Тел: 023/3894-027
 
Месна канцеларија Орловат
Трг Маршала Тита 2
23263 Орловат
Тел: 023/315-0285
Месна заједница "Орловат"
Трг Маршала Тита 2 
Тел: 023/873-315
 
Месна канцеларија Перлез
Светосавска 14
Тел: 023/315-0347
23260 Перлез
Месна заједница "Перлез"
Жарка Зрењанина 5
Тел: 023/3813-045
 
Месна канцеларија Стајићево
Милинка Ђорђевића 27
23204 Стајићево
Тел: 023/315-0333
Месна заједница "Стајићево"
Милинка Ђорђевића 27 
Тел: 023/310-5950
        023/310-5950
Моб: 064/648-9510
 
Месна канцеларија Тараш
Маршала Тита 57
23209 Тараш
Тел: 023/315-0324
Месна заједница "Тараш"
Маршала Тита 57
Тел: 023/3735-520 
 
Месна канцеларија Томашевац
Трг слободе 5
23262 Томашевац
Тел: 023/315-0218
Месна заједница "Томашевац"
Трг слободе 5
Тел: 023/871-055
 
Месна канцеларија Фаркаждин
Трг ослобођења 1
23264 Фаркаждин
Тел: 023/868-001
Месна заједница "Фаркаждин"
Трг ослобођења 17
Тел: 023/868-006 
 
Месна канцеларија Чента
Чарнојевићева 12
23264 Чента
Тел: 023/315-0331
Месна заједница "Чента"
Чарнојевићева 12
Тел: 023/899-013
 
Месна заједница "Златица"
Главна 18
23266 Златица
Тел: 023/898-110