Слободна зона Зрењанин

Споразуми о слободној трговини

 • Прелазни трговински споразум са ЕУ
 • Споразум ЦЕФТА
 • Споразум са чланицама ЕФТА
 • Споразум о слободној трговини са Русијом
 • Споразум о слободној трговини са Белорусијом
 • Споразум о слободној трговини са Казахстаном
 • Споразум о слободној трговини са Турском
 • Преференцијални режим пословања са Сједињеним Америчким Државама

Царинске погодности

 • Ослобађање од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању    делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински    материјал)
 • За страну робу која је смештена у слободној зони, а намењена је обављању производних   активности, не полаже се банкарска гаранција за обезбеђење наплате царинског дуга


Фискалне погодности

 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и    других услуга у вези са уносом добара
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони
 • Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне
 • Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената

 

Слободна зона Зрењанин

 • Површина зоне је 492 ха 76а 93м2
 • 250 ха грађевинског земљишта за греенфиелд инвестиције
 • 400м² канцеларијског простора
 • 6000м² магацинског простора 
 • Кућно царињење

 

Корисни линкови:         

 

Решење донето: 11.05.2021.