Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 001997066 2024 09178 001 000 000 001 04 001
Дана: 22.06.2024. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

СВИМ КАНДИДАТИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

На основу члана 65. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 14/22 и 35/24), сагласно члану 27. став 1. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члану 3. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, бр. 17/20 – пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23 – испр.) 

С А З И В А М

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА 12.07.2024.  ГОДИНЕ (ПЕТАК)

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Извештај Градске изборне комисије Зрењанин о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града
2. Избор чланова Верификационог одбора
3. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника
4. Давање свечане изјаве одборника
5. Избор председника Скупштине града   
6. Избор заменика председника Скупштине града 
7. Постављење секретара Скупштине града 
8. Избор председника и чланова  Комисије за мандатна питања
9. Избор председника и чланова Комисије за персонална питања         
10. Избор председника и чланова Комисије за прописе
11. Избор Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

На констутативну седницу Скуштине града Зрењанина понети уверење о избору за одборника