Suzbijanje komaraca, krpelja i stršljenova


Suzbijanje komaraca i krpelja

 

 
12.07.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden 12.07.2024. godine u vikend nasenju kod Aradca, a u periodu od 14. - 16.07.2024. i u ostalim naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
08.07.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha biće sproveden 08.07.2024. godine u priobalju i naseljenim mestima oko reka Tisa i Begej.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
02.07.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha biće sproveden u periodu od 03-05.07.2024. godine na teritoriji grada Zrenjanina.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
 
28.06.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha biće sproveden dana 01.07.2024. godine u priobalju i naseljenim mestima oko reka Tisa, Begej i Tamiš.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
25.06.2024.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” DOO i ”Ciklonizacija” AD od dana 26.06.2024. godine početi da sprovodi biološki tretman larvi komaraca sa vode na jezerima i barama na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
21.06.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden u periodu od 22.-23.06.2024. godine u naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
19.06.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden dana 20.06.2024. godine u naseljenom mestu Knićanin, a dana 21.06.2024. godine u vikend naselju kod Aradca.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
15.06.2024.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden u periodu od 17.-19.06.2024. godine u Gradu Zrenjaninu.
Tretman će se izvoditi u večernjim satima preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
15.06.2024.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO dana 17.06.2024. godine započeti mapiranje izvorišta komaraca u priobalju Tise i Begeja na teritoriji grada Zrenjanina. Snimanje i mapiranje izvorišta komaraca će se vršiti helikopterom YU-HLT, a tačan datum snimanja će zavisiti od vremenskih uslova.
 
13.06.2024.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO od dana 13.06. do 15.06.2024. godine sprovoditi  biološki tretman larvi komaraca iz vazduha na izlivima reka Tisa i Begej na teritoriji grada Zrenjanina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova akcija suzbijanja ne sprovede navedenog datuma, biće pomerena za naredni dan.
Napominjemo da preparat nije opasan za pčele.
 
11.06.2024.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO dana 12.06.2024. sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje na izletištu Tise kod Aradca u večernjim časovima od 20:00h.
 
07.06.2024.
 
04.06.2024.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO od dana 05.06.2024. godine početi da sprovodi košenje kanala u samom gradu Zrenjaninu.
 
04.06.2024.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” doo i ”Ciklonizacija” ad dana 05.06.2024.godine sprovoditi biološki tretman larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina.
 
31.05.2024.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” doo i ”Ciklonizacija” ad od dana 01.06.2024.godine sprovoditi tretman larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
24.05.2024.
Obaveštenje
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” DOO i ”Ciklonizacija” AD u periodu od 27.-28.05.2024. godine sprovoditi biološki tretman larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova akcija suzbijanja ne sprovede navedenog datuma, biće pomerena za naredni dan.
Napominjemo da preparat nije opasan za pčele.
 
09.05.2024.
 
08.05.2024.
 
 
10.04.2024.
 
 
15.12.2023.
 
11.10.2023.
Tretmani suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sprovedeni u periodu od 10.-13.10.2023.godine.
11.10.2023. tretiraće se naseljena mesta Taraš, Belo Blato, Perlez, Čenta, Stajićevo, Knićanin,  Orlovat, Elemir, Farkaždin, Ečka i Aradac, nakon 18 h.
12.10.2023. tretiraće se naseljena mesta Botoš i Tomaševac, nakon  18h.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
10.10.2023.
Tretmani suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sprovedeni u periodu od 10.- 13.10.2023. godine.
10.10.2023. tretiraće se naseljeno mesto Zrenjanin nakon 18 h.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
21.09.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sprovoden od dana 22.09.2023. godine u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina.
Tretman će se sprovoditi preparatima na  bazi deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
19.09.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden dana 19.09.2023. godine u naseljenom mestu Melenci i vikend naselju Aradac.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
08.09.2023.
Tretmani suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji Grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima u periodu od 8.-11.09.2023. godine.
-08.09.2023. godine ULV mašinama sa zemlje nakon, 19h tretiraće se vikend zona Aradac, Lukićevo, Ečka, Farkaždin, Stajićevo, Perlez, Belo Blato, Čenta, Lukino Selo, Knićanin;
-09.-10.09.2023. godine ULV mašinama sa zemlje, nakon 19h tretiraće se Orlovat, Tomaševac Botoš, Banatski Despotovac, Lazarevo, Zlatica, Klek, Jankov Most, Mihajlovo;
-11.09.2023. godine iz vazduha tretiraće se zaštitni pojas uz naseljeno mesto Zrenjanin, Obala Begeja od Mužlje do Perleza i naseljena mesta Melenci, Aradac, Elemir, Taraš, Babatovo, vikend zona Aradac.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede navedenog datuma, planira se izvođenje narednog dana.
Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
16.08.2023.
 
09.08.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sprovoden 09.08.2023. godine u naseljenom mestu Perlez.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteorološkilh uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
02.08.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sprovoden u periodu od 03.08.-04.08.2023. godine u naseljenim mestima: Aradac, Perlez, Taraš i vikend naselja Aradac i Babatovo.
Dana 04.08.2023. godine biće sproveden tretman odraslih komaraca sa zemlje u Zrenjaninu. U jutarnjim časovima tretman će se izvršiti u centru Zrenjanina, a u večernjim časovima u celom gradu Zrenjaninu.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteorološkilh uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
02.08.2023.
 
01.08.2023.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” DOO i ”Ciklonizacija” AD od dana 02.08.2023.godine sprovoditi tretman larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina.
 
19.07.2023.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” DOO i ”Ciklonizacija” AD od dana 20.07.2023.godine početi da sprovodi biološki tretman larvi komaraca sa vode na jezerima i barama na teritoriji grada Zrenjanina.
 
14.07.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden u periodu od 14.-16.07.2023. godine u naseljenim mestima: Belo Blato, Aradac, Lukino Selo, Perlez, Knićanin, Čenta, Farkaždin, Orlovat, Tomaševac, Botoš i Banatski Despotovac.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
12.07.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden dana 12.07.2023.godine u naseljenim mestima: Ečka, Stajićevo, Lukićevo i Belo Blato.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
10.07.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden dana 10.07.2023. godine u naseljenim mestima: Melenci, Elemir, Taraš, Jankov Most, Mihajlovo, Klek, Lazarevo, Zlatica, Vikend zona Aradac.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
07.07.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden dana 08.07.2023. godine u Gradu Zrenjaninu.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
02.07.2023.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija Logistika” doo i ”Ciklonizacija” ad od dana 03.07.2023.godine sprovoditi tretman larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina.
 
30.06.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje biće sproveden dana 30.06.2023. godine u naseljenim mestima Lazarevo, Zlatica, Ečka, Stajićevo, Botoš, Lukićevo, Belo Blato, Banatski Despotovac, Orlovat, Tomaševac, Lukino Selo, Čenta, Farkaždin.
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
30.06.2023.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO od dana 03.07.2023. godine početi da sprovodi košenje kanala u samom gradu Zrenjaninu.

 
27.06.2023.
Ukoliko se tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje planiran u gradu Zrenjaninu za 27.06.2023. odloži u slučaju loših vremenskih uslova, biće izvedeni tretmani odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima: Elemir, Melenci, Jankov Most, Aradac, Knićanin i Perlez, u kasnijim večernjim satima u skladu sa vremenskim uslovima.
Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi deltametrina.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
26.06.2023.
Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji Grada Zrenjanina biće izveden u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima dana 27.06.2023. godine. 
Tretman će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
21.06.2023.
OBAVEŠTENJE
Tretmani suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji Grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima od dana 22.06.2023. godine. Tretiraće se naseljena mesta sa zemlje i zaštitni priobalni pojas uz naseljena mesta iz vazduha.
Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede, planira se izvođenje narednog dana
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
17.06.2023.
Tretmani suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima 17.6.2023. godine. Tretiraće će se zaštitni priobalni pojas uz naseljena mesta iz vazduha.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova akcija suzbijanja ne sprovede planiranog datuma, biće pomerena za naredni dan.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan po pčele, te da se pčele zatvore ili uklone pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
12.06.2023.
Tretmani suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima u periodu od 12.6.-13.6.2023. godine. Tretiraće će se zaštitni priobalni pojas uz naseljena mesta iz vazduha, dok će se sa zemlje tretirati naseljena mesta.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova akcija suzbijanja ne sprovede planiranog datuma, biće pomerena za naredni dan.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan po pčele, te da se pčele zatvore ili uklone pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
06.06.2023.
 
01.06.2023.
Tretmani suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje na treritoriji Grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima u periodu od 02.06. do 06.06.2023. godine.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretmani ne sprovedu, realizovaće se kada se ukažu povoljniji vremenski uslovi.
Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan po pčele, te da se pčele zatvore ili uklone pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
30.05.2023.
 
24.05.2023.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO i "Ciklonizacija" AD u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima 25.05.2023. godine vršiti biološki tretman larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova akcija suzbijanja ne sprovede planiranog datuma, biće pomerena za naredni dan.

Tretman je na bazi biološkog preparata u formulaciji suvih granula i nije opasan za pčele.

 
24.05.2023.
Tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje na treritoriji Grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima 25.05.2023. godine.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede 25.05.2023.godine, planira se izvođenje narednog dana.
Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
23.05.2023.
 

22.05.2023.
Obaveštenje
Tretmani suzbijanja komaraca iz vazduha sa zemlje na teritoriji Grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima 23.05.2023. godine.
Tretiraće se zaštitni pojas uz naseljena mesta i naseljena mesta: Knićanin, Čenta, Farkaždin, Perlez, Belo Blato, Orlovat, Tomaševac, Botoš, Banatski Despotovac iz vazduha i sa zemlje.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede 23.05.2023.godine, planira se izvođenje narednog dana.    
Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.
 
19.05.2023.
Tretmani suzbijanja komaraca iz vazduha sa zemlje na teritoriji Grada Zrenjanina biće izvedeni u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima 21.05.2023. godine.
Tretiraće se zaštitni pojas uz naseljena mesta i naseljena mesta: Knićanin, Čenta, Farkaždin, Perlez, Belo Blato, Orlovat, Tomaševac, Botoš, Banatski Despotovac iz vazduha i sa zemlje.
Ukoliko se zbog promenljivih meteoroloških uslova, tretman ne sprovede 21.05.2023.godine, planira se izvođenje narednog dana.    
Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

 
15.05.2023.
 
 
25.04.2023.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO Novi Sad dana 28.04.2023. godine sprovesti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će biti pomeren za naredni dan.
Tretman je na bazi biološkog preparata u formulaciji suvih granula i  nije opasan za pčele.
 
21.04.2023.
 
18.04.2023.
 
03.04.2023.
 
27.03.2023.
 
30.01.2023.
 
12.01.2023.
 
30.12.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija Logistika" DOO Novi Sad izvršiti mapiranje izvorišta komaraca u periodu od 01.01. do 05.01.2023. godine. 
 
12.12.2022.
 

10.11.2022.

Godišnji izveštaj suzbijanja komaraca u 2022. godini na teritoriji grada Zrenjanina

22.09.2022.

 
08.09.2022.

 

02.09.2022.

Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 05.09.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina . Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.

Napominjemo da je tretman opasan za pčele.

 

02.09.2022.

Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 03.09.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina – Ečka i Melenci. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.

Napominjemo da je tretman opasan za pčele.

 
12.08.2022.
 

12.08.2022.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 12.08.2022. godine u večernjim časovima vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenom mestu - Farkaždin.U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.

Napominjemo da je tretman opasan za pčele.

 

11.08.2022.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 11.08.2022. godine u večernjim časovima vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenom mestu - Perlez. Ukoliko bude velika gužva tretman će se pomeriti za 12.08.2022. godine u jutarnjim časovima .U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.

Napominjemo da je tretman opasan za pčele.

 
04.08.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 06.08.2022. godine, vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina  (centar-pešačka zona, Mala Amerika oko jezera i Begeja, Žitni trg).
Tretman će se vršiti  ujutru u 4:30h.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
02.08.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 03.08.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina – Lukićevo, Knićanin, Čenta, Farkaždin, Orlovat, Tomaševac, Botoš, Banatski Despotovac, Perlez. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
29.07.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 01.08.2022. godine, vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina-Aradac, Aradac-vikend zona, Taraš, Babatovo, Elemir, Melenci, Mihajlovo, Jankov Most, Lazarevo, Zlatica, Belo Blato, Lukino Selo. Tretman će se vršiti u 20:30h. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
29.07.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 01.08.2022. godine početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama na teritoriji grada Zrenjanina.
 
29.07.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 02.08.2022. godine, vršiti tretman odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina - Zrenjanin, Ečka, Stajićevo. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
12.07.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 12.07.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina - Banatski Despotovac, Botoš, Elemir, Jankov most, Mihajlovo, Melenci, Orlovat, Tomaševac i Farkaždin. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
 
11.07.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 11.07.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina - Perlez, Belo Blato, Lukićevo, Čenta, Knićanin, Lukino selo, Taraš, Babatovo, Aradac i Aradac vikend zona. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
06.07.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 07.07.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina - Zrenjanin, Ečka, Stajićevo, Klek, Lazarevo i Zlatica. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
24.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD od 25.06.2022. godine početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje na  kanalima i barama na teritoriji grada Zrenjanina.
 
23.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 23.06.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina – Taraš, Babatovo, Jankov most, Mihajlovo, Vikend naselje Aradac. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
22.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 22.06.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina – Botoš, Banatski Despotovac, Knićanin. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
21.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 21.06.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina – Melenci, Belo Blato, Lukino selo, Perlez, Orlovat, Tomaševac. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
20.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD dana 20.06.2022. godine, vršiti  tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina – Lazarevo, Zlatica, Ečka, Stajićevo, Aradac, Elemir, Farkaždin, Klek, Lukićevo, Čenta. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih  prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
17.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 18.06.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u gradu Zrenjaninu. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
10.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 13.06.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8:00č.
Broj RN: 15/9
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Melenci, Elemir, Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare
Površina: 500 ha
 
10.06.2022.
 
06.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 08.-11.06.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8:00č.
Broj RN: 15/8
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Melenci, Elemir, Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo.
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare
Površina: 600 ha
 
06.06.2022.
01.06.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 02.06. - 06.06.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi
komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8:00č.
Broj RN: 15
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: VectoBac WG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 0.25 kg / ha
Lokaliteti: Tisa ( u zaštićenom području samo III zona zaštite), Stara Tisa, Jegmeč, Alijaš,
Okanj bara, Begej sa SRP Carska bara, III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Dunav, Kanal
Karaš, Velika Rusanda, Mala Rusanda, Okanj bara, Bare na potezu Mužlja- Ečka, Bare u Botošu,
Kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), Bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara i
jezera u gradu, DTD kanal, Begejski kanal
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare
Površina: 500 ha
 
30.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 31.05. - 02.06.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi
komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8:00č.
Broj RN: 15/7
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Melenci, Elemir,
Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo.
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.
Površina: 500 ha
 
26.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 26.05.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u gradu Zrenjaninu. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
 
23.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 23.05.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina- Čenta. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
 
21.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 22.05.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina- Farkaždin i Orlovat. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
 
20.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 21.05.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima grada Zrenjanina- Lazarevo i Zlatica. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
 
20.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 23.05.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi
komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8:00č.
Broj RN: 15/5
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Melenci, Elemir,
Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo.
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.
Površina: 500 ha
 
 
20.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će  "Ciklonizacija " AD dana 20.05.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji Grada Zrenjanina. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih prilika tretman će se odložiti za naredni dan. 
 
 
18.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 19.05.2022. godine početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u naseljenim mestima: Orlovat, Farkaždin i Čenta.
 
 
17.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 18.05.2022. godine početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u gradu Zrenjaninu i naseljenim mestima: Elemir, Jankov Most i Mihajlovo.
 
 
17.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 19.05. ili 20.05.2022. godine vršiti tretman odraslih komaraca iz vazduha u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Knićanin, Perlez, Belo Blato, Čenta, Farkaždin, Banatski Despotovac, Stajićevo, Ečka, Lukino Selo, Lukićevo, Botoš i Tomaševac. Tretman će se vršiti u večernjim časovima. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
 
17.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 18.-19.05.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi
komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8:00č.
Broj RN: 15/4
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Melenci, Elemir,
Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo.
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.
 
 
16.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 17.05.2022. početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u gradu Zrenjaninu i prigradskim naseljima Aradcu, Botošu, Tarašu i Tomaševcu.
 

16.05.2022.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 16.05. do 30.05.2022. godine sprovoditi avio tretman odraslih formi komaraca, u zavisnosti od vremenskih prilika, na teritoriji grada Zrenjanina, u periodu između 18.00 i 21.00 časova. Tretiranje će se vršiti preparatima Lambda-cihalotrina i Deltametrina, ULV.

 
 
09.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 10.-13.05.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 6:00 č.
Broj RN: 15
Vrsta tretmana: Avio tretman
Preparat: VectoBac WG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 0,25 kg / ha
Lokaliteti: Begej sa SRP Carska bara, III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Dunav, Kanal Karaš, Velika Rusanda, Mala Rusanda, Okanj bara, Bare na potezu Mužlja- Ečka, Bare u Botošu, Kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), Bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara i jezera u gradu, DTD kanal, Begejski kanal
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.
 
 
06.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 07.05.2022. godine sprovesti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha u priobalju Tise i Begeja na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će biti pomeren za naredni dan.
 
 
06.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će se dana 09.-10.05.2022. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Zrenjanina. Vreme početka tretmana 8.00 č.
Broj RN: 15/3
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOP ZG, PIRIPROX ZG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 6 kg / ha
Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Melenci, Elemir, Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo.
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.
 
 
05.05.2022.
 
 
05.05.2022.
 
 
05.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 06.05.2022. godine sprovesti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha u priobalju Tise, Tamiša i Begeja na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će biti pomeren za naredni dan.
 
 
04.05.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 05.05.2022. godine započeti mapiranje izvorišta komaraca u priobalju na teritoriji grada Zrenjanina. Snimanje i mapiranje izvorišta komaraca će se vršiti helikopterom YU-HLT, a tačan datum snimanja će zavisiti od vremenskih uslova.
 
 
29.04.2022.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 04.05.2022. godine, početi da dostavlja BTI tablete po domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina.
BTI tablete su visoko selektivan biocidni proizvod koji deluje samo na larve komaraca. Tablete se koriste u domaćinstvima, tamo gde ima stajaće vode (septičke jame, kanali, kišničare, burad sa vodom, podrumi i dr.), a detaljno uputstvo za upotrebu i način doziranja nalazi se na svakom pakovanju tableta. Ove tablete građani mogu preuzeti u svojoj mesnoj zajednici.
 
19.04.2022.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija“ AD Novi Sad, dana 21.04.2022. godine vršiti hemijski tretman suzbijanja krpelja na javnim površinama teritorije grada Zrenjanina. Napominjemo da je tretman opasan za pčele. Tretman  će biti izvršen preparatom Aqua-K-Othrine. Dejstvo preparata traje jedan dan.
 
18.04.2022.
Obaveštavamo Vas da će “Ciklonizacija” AD  dana 19.04.2022. godine  sprovesti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha u priobalju Tise i Begeja uz Knićanin i Perlez na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će biti pomeren za naredni dan.
 
11.02.2022.
 
17.11.2021.
 
10.09.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 11.09.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Taraš, Čenta, Orlovat, Banatski Despotovac, Botoš, Tomaševac, Farkaždin, Perlez, Stajićevo i Ečka. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
08.09.2021.
08.09.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 09.09.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Taraš, Melenci, Elemir, Lukino Selo, Aradac, Mihajlovo, Jankov Most, Klek, Lazarevo, Zlatica, Belo Blato, Lukićevo i Knićanin. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
07.09.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 08.09.2021. i 09.09.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Zrenjanin. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
19.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 20.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Tomaševac i Botoš. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
18.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 19.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećem naselju: Farkaždin. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
17.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 18.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećem naselju: Čenta. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.

 
13.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 14.08.2021. godine početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina. Napominjemo da tretman nije opasan za pčele.
 
13.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 14.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljenim mestima: Belo Blato, Lukino Selo i Lukićevo. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
12.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 13.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljenim mestima: Knićanin, Ečka i Stajićevo. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
12.08.2021.
 
10.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 11.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećem naselju: Perlez. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
09.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 10.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Klek, Lazarevo i Zlatica. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
08.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 09.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljenim mestima:  Elemir i Aradac. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
06.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 07.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV uređajima u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljenim mestima: Melenci, Taraš, Babatovo i Aradac-vikend zona. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
05.08.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 06.08.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan. Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
02.08.2021.
 
02.08.2021.
 
30.07.2021
 
26.07.2021.
 
23.07.2021.
 
 

10.07.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 10.07.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u vikend naselju kod Aradca i vikend naselju Babatovo.

05.07.2021.
Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina dana 05.07.2021. godine.

29.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 29.06.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Orlovat, Farkaždin, Banatski Despotovac, Botoš, Tomaševac i Čenta.

25.06.2021.
Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina dana 28.06.2021. godine.

24.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 24.06.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u gradu Zrenjaninu, delove MZ Šumica, MZ Grandulica i MZ Nikole Tesle, MZ Dolja-Crni šor, MZ Zeleno polje i MZ Dositej Obradović.

23.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 23.06.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u gradu Zrenjaninu i to u sledećim naseljima: MZ Dositej Obradović, MZ Berbersko bolnica, MZ Sava Kovačević, MZ Mužlja i drugi deo MZ Veljko Vlahović.

20.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 21.06.2021. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u gradu Zrenjaninu i to u sledećim naseljima: MZ Žarko Zrenjanin, MZ Veljko Vlahović i AVIV TC, MZ Sonja Marinković.

18.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 19.06.2021. godine vršiti tretman odraslih komaraca iz vazduha u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Jankov most, Mihajlovo, Aradac, Elemir i Taraš. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.

17.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 18.06.2021. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Zlatica, Melenci, Lukićevo, Klek, Lazarevo, Vikend zona Babatovo i Vikend zona na Tisi (Aradac). U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele i dejstvo traje jedan dan.
 

18.06.2021.
Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina dana 21.06.2021. godine.

 
16.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će Ciklonizacija AD dana 17.06.2021. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha u naseljenim mestima grada Zrenjanina i to u sledećim naseljima: Knićanin, Perlez, Belo Blato, Stajićevo, Ečka i Lukino Selo.
Tretman će se vršiti od 18:30č. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će se odložiti za naredni dan.
Napominjemo da je tretman opasan za pčele.
 
14.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će Ciklonizacija AD sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha u Zrenjaninu u ponedeljak 14.06.2021. godine. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će biti pomeren za utorak 15.06.2021. godine.
 
 
09.06.2021.
Obaveštavamo vas da će "Ciklonizacija" A.D. Novi Sad dana 09.06.2021. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha u naseljenim mestima grada Zrenjanina i u priobalju reke Tamiš. U slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
 
08.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 08.06.2021. godine vršiti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha u naseljenim mestima grada Zrenjanina i u priobalju reka Tise i Begej. Tretman će se vršiti od 18:30č, u slučaju loših vremenskih prilika, tretman će se odložiti za naredni dan.
 
 
02.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 03.06.2021. godine sprovesti  larvicidni tretman komaraca sa zemlje na kanalima i barama u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina. 
 
01.06.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 02.06.2021. godine sprovesti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha u priobalju reke Tise na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih uslova, tretman će biti pomeren za naredni dan.
 
 
 
26.05.2021.
 
26.05.2021.
 
 
 
14.05.2021.
OBAVEŠTENJE 
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 17.05.2021.godine, dostavljati BTI tablete mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina. BTI tablete su visoko selektivan biocidni proizvod koji deluje samo na larve komaraca. Tablete se koriste u domaćinstvima, tamo gde ima stajaće vode (septičke jame, kanali, kišničare, burad s vodom, podrumi i dr.), a detaljno uputstvo za upotrebu i načinu doziranja nalazi se na svakom pakovanju tableta. Ove tablete građani mogu preuzeti u svojoj mesnoj zajednici. 
 
13.05.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 14.05.2021. godine sprovesti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha u priobalju reke Tise na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
 
05.05.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 06.05.2020. početi da sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Zrenjanina.
 
29.04.2021.
 
28.04.2021.
 
20.04.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od srede 21.04.2020. početi da sprovodi hemijski tretman suzbijanja krpelja na javnim površinama na teritoriji grada Zrenjanina, u zavisnosti od vremenskih uslova.
 
22.02.2021.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 23.02.2021. godine započeti mapiranje izvorišta komaraca u priobalju na teritoriji grada Zrenjanina. Snimanje i mapiranje izvorišta komaraca će se vršiti helikopterom YU-HLT, a tačan datum snimanja će zavisiti od vremenskih uslova.
 
14.12.2020.
 
23.11.2020.
 
23.11.2020.
 
10.09.2020.
 
31.08.2020.
 
25.08.2020.
 
19.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 19.08.2020. godine sprovoditi biološki larvicidni tretman komaraca na izvorištima kanala i bara u naseljenim mestima Zlatica, Lazarevo, Tomaševac, Botoš, Orlovat, Farkaždin i Čenta .
 
18.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 18.08.2020. godine sprovoditi biološki larvicidni tretman komaraca na izvorištima kanala i bara u naseljenim mestima Lukićevo, Belo Blato, Ečka, Stajićevo, Mihajlovo, Jankov Most, Elemir, Lukino Selo i Perlez.
 
17.08.2020.
 
 
17.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 17.08. i 18.08.2020. godine sprovoditi biološki larvicidni tretman komaraca kanala u naseljenim mestima Taraš, Aradac i Klek.
 
 
13.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 13.08.2020. godine sprovoditi biološki larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Zrenjanina i Banatskog Despotovca. 14.08.2020. godine tretiraće se Melenci i Knićanin.
 
 
12.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD Novi Sad dana 12.08.2020. godine početi larvicidni tretman sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
12.08.2020.
Rezultati analize zaraženosti ruralnih i urbanih komaraca na virus zapadnog nila
Na teritoriji grada Zrenjanina 21.07.2020. godine, uzorkovano je pet uzoraka ruralnih i urbanih vrsta komaraca koji prenose virus zapadnog nila. Analizu je vršio naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, rezultati su pokazali da su svi uzorci negativni.
 
11.08.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” A.D. Novi Sad  danas, 11.08.2020. godine, sprovesti tretman odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Letelica će tretirati zaštitne zone koje mogu biti tretirane samo iz vazduha, a 15 vozila sa ULV mašinama tretiraće sve delove Zrenjanina.
 
Plan avio tretiranja
 
 
 
10.08.2020.
 
 
05.08.2020.
 
 
01.08.2020.
Avionski tretman odraslih formi komaraca na zaštitnim pojasevima na Tisi uz Aradac i Babatovo 
 
Babatovo
 
Uzletanje aviona sa aerodroma Čenej
 
Mapa tretmana
 
30.07.2020.
Rezultati analize zaraženosti ruralnih i urbanih komaraca na virus zapadnog nila
Na teritoriji grada Zrenjanina u periodu od 01.07.-15.07.2020. godine, uzorkovano je 20 uzoraka ruralnih i urbanih vrsta komaraca koji prenose virus zapadnog nila. Analizu je vršio naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, rezultati su pokazali da su svi uzorci negativni.
 
30.07.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” A.D. Novi Sad  danas, 30.07.2020. godine, sprovesti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u selima Taraš, Čenta i Tomaševac.
 
29.07.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” A.D. Novi Sad  danas, 29.07.2020. godine, sprovesti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje, metodom termalnog zamagljivanja, u vikend naselju na Tisi kod Aradca.
 
 
28.07.2020.
 
 
22.07.2020. 
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  danas 22.07.2020. godine, sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje. Tretiraće se Orlovat, Lukino selo, Lukićevo, Melenci, Banja Rusanda i Babatovo. Babatovo će se tretirati ULV mašinom sa vozila i termalnim zamagljivanjem sa amfibije.

 

21.07.2020. 
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  danas 21.07.2020. godine, sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje. Tretiraće se Aradac, Lazarevo, Zlatica, Farkaždin i Botoš.

 

21.07.2020.
 
 
20.07.2020. 
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  danas 20.07.2020. godine, sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje ULV generatorima. Tretiraće se Čenta, Tomaševac, Mihajlovo, Jankov Most i Taraš.
 
 
16.07.2020. 
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  večeras 16.07.2020. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina, na šematskom prikazu mogu se pogledati tačne lokacije. Letelica YU-BOX tretiraće zaštitnu zonu oko Zrenjanina, a 8 vozila zone grada unutar zaštitnog pojasa. Druga letelica YU-BPD tretiraće Elemir, Klek, Ečku, Stajićevo, Belo Blato i Perlez. Sutra je u najavi nepovoljno vreme, stoga se za vikend nastavlja akcija po drugim naseljenim mestima sa zemlje.
 
 
 
06.07.2020.
 
 
03.07.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD  večeras 03.07.2020. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Klek, Banatski Despotovac, Mihajlovo, Jankov Most, Lazarevo, Zlatica, Lukino Selo, Lukićevo, Stajićevo, Ečka, Belo Blato i Melenci. Tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha koji je bio planiran za Zrenjanin, a odložen je zbog nestabilnog vremena, planira se za 04.07. ili 05.07.2020. godine (subota ili nedelja).
 
 
02.07.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  Novi Sad večeras 02.07.2020.godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju lošeg vremena, tretman će se pomeriti za naredni dan.
 
 
01.07.2020.
 
 
29.06.2020.
Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD Novi Sad  večeras 29.06.2020.godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u Zrenjaninu-AVIV park, Centar, Mala Amerika, Bare Bosanska, Čontikarska i Peskara.
 
 
29.06.2020.
 
 
27.06.2020.
 
 
26.06.2020.
Tretman odraslih formi komaraca iz vazduha

“Ciklonizacija” DOO Novi Sad izvodiće tretman odraslih formi komaraca iz vazduha, na teritoriji grada Zrenjanina, u periodu od 28. juna do 12. jula. Tačno mesto i vreme tretmana zavisiće od monitoringa i vremenskih uslova i biće najavljeno 24h pre tretmana. Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od mesta tretiranja.
Dejstvo preparata traje tri dana.

.

25.06.2020.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD dana 25.06.2020. godine sprovesti tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Klek, Zlatica, a u Zrenjaninu zone oko Aviv-a, bolnice, Mala Amerika i centar.
 
 
23.06.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 24.06.2020.godine sprovoditi biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina na izlivima Tamiša i Tise. Tačan datum tretmana zavisiće od hidrometeoroloških uslova.
 
 
22.06.2020.
 
 
19.06.2020.
 
 
15.06.2020.
 
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 15.06.2020. sprovoditi tretman larvi komaraca sa zemlje i sa vode na teritoriji grada Zrenjanina. Takođe, od 22.06.2020. god. počinje košenje nepristupačnih kanala na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
05.06.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 06.06.2020. sprovoditi tretman odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji grada Zrenjanina. Za 06.06.2020. god. je planiran tretman u Zrenjaninu, a posle u zavisnosti od vremenskih uslova ostala naseljena mesta na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
04.06.2020.
 
 
03.06.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD Novi Sad u periodu od 04.06.2020. do 18.06.2020. izvršiti snimanje lokacija pod emerznim korovima iz vazduha pre tretmana korova na teritoriji grada Zrenjanina. Tačan datum i vreme snimanja će zavisiti od hidrometeoroloških uslova.

 

30.05.2020.
OBAVEŠTENJE 
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 01.06.2020.godine, dostavljati BTI tablete mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina. BTI tablete su visoko selektivan biocidni proizvod koji deluje samo na larve komaraca. Tablete se koriste u domaćinstvima, tamo gde ima stajaće vode (septičke jame, kanali, kišničare, burad s vodom, podrumi i dr.), a detaljno uputstvo za upotrebu i načinu doziranja nalazi se na svakom pakovanju tableta. Ove tablete građani mogu preuzeti u svojoj mesnoj zajednici. 
 
 
24.05.2020.
 
 
22.05.2020.
 
 
20.05.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD, dana 22.05.2020. izvršiti biološki larvicidni tretman komaraca iz vazduha na teritoriji grada Zrenjanina. U slučaju loših vremenskih prilika tretman će se odložiti za naredni dan.
 
 
13.05.2020.
Obaveštavamo Vas da "Ciklonizacija" AD, danas, 13.05.2020. sprovodi larvicidni tretman komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Mihajlovo, Ečka i Stajićevo.
 
 
12.05.2020.
Obaveštavamo Vas da je "Ciklonizacija" AD, nastavila 11.05.2020. larvicidni tretman komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Banatski Despotovac, Knićanin i Tomaševac, a 12.05.2020. u naseljenim mestima Elemir, Taraš, Jankov Most, Botoš, Orlovat, Lukićevo, Belo Blato i Čenta.
 
 
12.05.2020.
Obaveštavamo Vas da "Ciklonizacija" AD, od 11.05.2020. vrši košenje kanala na teritoriji grada Zrenjanina, a danas 12.05.2020. godine počinje larvicidni tretman sa vode amfibijom u Zrenjaninu.
 
 
08.05.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD, sutra, 09.05.2020. nastaviti larvicidni tretman komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Lazarevo, Zlatica, Farkaždin, Perlez, Melenci i Klek.

 

08.05.2020.
Obaveštavamo Vas da  "Ciklonizacija" AD, danas 08.05.2020. vršiti larvicidni tretman komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Aradac i Lukino Selo.
 
 
06.05.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od dana 07.05.2020. sprovoditi larvicidni tretman komaraca sa zemlje u naseljenom mestu Zrenjanin.
 
 
27.04.2020.
 
 
27.04.2020.
 
 
23.04.2020.
Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD od subote 25.04.2020. vršiti tretmane protiv krpelja na javnim površinama na teritoriji grada Zrenjanina.
 
 
2020-Suzbijanje komaraca 
 
 
 
15.04.2020.
 
 
13.03.2020.
Obaveštavamo Vas da će u ponedeljak 16.03.2020. početi podela BTI tableta protiv larvi komaraca po domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina.
"Ciklonizacija" A.D. Novi Sad

 

13.03.2020.
"Ciklonizacija" A.D. Novi Sad

 

03.02.2020.
 
 
          
 
 
Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2019. godini
 

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2018. godini

 

Suzbijanje krpelja u 2018. godini

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2017. godini

 
Suzbijanje krpelja u 2017. godini

 
Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2016. godini

 
Suzbijanje krpelja u 2016. godini

 
Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2015. godini