Biznis inkubator

 

Poslovni inkubator Zrenjanin BIZ je preduzeće osnovano sa namerom da podrži preduzetnički proces preduzeća koja se bave informacionim tehnologijama i podstiče njihovu inovativnost, kako bi se nivo uspešnosti takvih kompanija povećala. Samo preduzetnici sa održivim IT projektima mogu da postanu stanari BIZ-a, koji će im pružiti više modela usluga, podrške i resursa. BIZ stanarima pruža formalno organizaciono okruženje sa menadžmentom, organizuje sistem planiranja, monitoringa i razvoja stanara, sistem merenja učinka, organizuje treninge i edukaciju, uključujući i pomoć u pripremi poslovnog plana, marketinga, istraživanja tržišta, pomoć u razvoju tehničke i druge dokumentacije, dobijanje odgovarajućih sertifikata i dr.


 


                       

Kontakt:
Bojan Ljutić-direktor
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 2 (IX sprat zgrade Vodotornja)
23000 Zrenjanin, Srbija
tel: +381 23 512 260  fax:+381 23 512 264
e-mail: inkubator@biz-zr.co.rs       www.biz-zr.rs