Aerodrom Zrenjanin

Aerodrom Zrenjanin
 
Kompleks Aerodroma Zrenjanin se prostire na površini od 1100 ha. Aerodromske površine locirane su kompletno na infrastrukturi nemačkog aerodroma iz Drugog svetskog rata, najvećeg u jugoistočnoj Evropi, izgrađenog 1941. godine. Aerodrom Zrenjanin je najveći aerodrom „C” klase na Balkanu sa svojom pratećom infrastrukturom za prijem manjih putničkih, poljoprivrednih i transportnih aviona do 7 tona nosivosti. Na kompleksu aerodroma urađen je detaljni plan na površini od 300 ha.
 
 
                                        
Dominantni postojeći elementi infrastrukture su:
      
  • Travnata pista 1250m x 80m
  • Tri hangara
  • Aerodromska zgrada sa čekaonicom i pratećim sadržajima
  • Bunar
  • Trafostanica
  • Padobranski krug
  • Cisterne za gorivo sa benzinskom stanicom
  • Betonska pista 1850m x 60m - nije u upotrebi
  • Sistem rulnih staza - nije u upotrebi
 
 
Vizija Aerodroma Zrenjanin
Misija:
Razvoj vazdušnog saobraćaja i usluga u Zrenjaninu
Vizija:
Zrenjanin - regionalni centar za kargo saobraćaj i putnički saobraćaj srednjeg kapaciteta
 
Zašto investirati u Aerodrom Zrenjanin?
- Povoljna lokacija
- Osnovna infrastruktura
- Odlični metereološki uslovi za vazdušni saobraćaj
- Pogodnost za jeftine letove iz Srbije
- Povećani broj investicija, protok robe i ljudi
- Carinska služba
- Povoljno poslovno i investiciono okruženje