Registar formalnih zahteva

Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtevima - maj 2021. godine

 

IV-01 SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

IV-01-01 Odsek  za poslove Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća

IV-02 ODELJENJE ZA FINANSIJE

IV-02-04 Odsek za lokalnu poresku administraciju

IV-03 ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

IV-03-01 Odsek za poslove matičara

IV-03-02 Odsek za mesne kancelarije

IV-03-03 Odsek za upravno-pravne poslove

IV-03-04 Odsek za poslove pisarnice i prijem stranaka

IV-04 ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

IV-04-01  Odsek za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje

 1. Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke ; oca
 2. Sticanje statusa energetskog ugroženog kupca

       6. Naknada troškova boravka u Predškolskoj ustanovi

 

IV-04-02  Odsek za boračko - invalidsku zaštitu i javno zdravlje

 1. Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata 
 2. Dodatak za negu ratnog vojnog invalida, civilnog invalida rata, korisnika prava na mesečno novčano primanje, korisnika porodične invalidnine  
 3. Priznavanje prava na ortopedski dodatak vojnog invalida i civilnog invalida rata
 4. Zahtev za medicinsko-tehnička pomagala vojnog invalida
 5. Porodična invalidnina posle smrti vojnog invalida, palog borca, civilnog invalida I grupe
 6. Zahtev za uvećanu porodičnu invalidninu po palom borcu
 7. Porodični dodatak korisnika porodične invalidnine posle smrti ratnog vojnog invalida korisnika dodatka za negu i pomoć
 8. Zahtev za dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja
 9. Zahtev za naknadu pogrebnih troškova posle smrti korisnika
 10. Zahtev ratnog vojnog invalida za invalidski dodatak za vreme nezaposlenosti
 11. Zahtev za prizavanje prava na invalidski dodatak ratnog vojnog invalida u radnom odnosu
 12. Zahtev za povećanje procenta invaliditeta vojnog invalida
 13. Zahtev za besplatnu i povlašćenu vožnju vojnog invalida i korisnika porodične invalidnine
 14. Zahtev za mesečno novčano primanje
 15. Zahtev za naknadu troškova smeštaja u ustanovu socijalne zaštite korisnika mesečnog novčanog primanja
 16. Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nabavku putničkog motornog vozila za vojne invalide prve grupe
 17. Zahtev za invalidski dodatak ratnog vojnog invalida koji je navršio 65 godina života
 18. Zahtev za ostvarivanje prava na porodični dodatak
 19. Zahtev za izdavanje uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u oblasti boračko-invalidske zaštite
 20. Priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti korisnika
 21. Priznavanje prava na naknadu troškova prevoza umrlog vojnog invalida
 22. Zahtev za naknadu troškova putovanja
 23. Zahtev za borački dodatak boraca
 24. Zahtev za utvrđivanje statusa borca
 25. Preseljenje spisa predmeta lične i porodične invalidnine
 26. Preseljenje spisa predmeta mesečnog novčanog primanja

IV-04-03 Odsek za mesne zajednice i birački spisak

IV-04-04 Odsek za nacionlne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije

 1. Promena prezimena i drugih podataka radi ispravke Rešenja o priznanju statusa izbeglice
 2. Izdavanje legitimacije raseljenog lica za novorođenčad

IV-04-05 Odsek za poslove iz oblasti društvenih delatnosti

IV-05 ODELJENJE ZA URBANIZAM

IV-05-01 Odsek za urbanizam i prostorno planiranje

IV-05-02 Odsek za sprovođenje objedinjene procedure

IV-05-03 Odsek za ozakonjenje objekata

 1. Zahtev za ozakonjenje objekata

IV-05-04 Odsek za saobraćaj

 1. Zahtev za:

      6. Zahtev za:

      7. Zahtev za:

 

IV-06 ODELJENJE INSPEKCIJA

IV-06-01 Odsek komunalne i saobraćajne inspekcije

IV-06-02 Odsek prosvetne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine

IV-06-03 Odsek građevinske inspekcije

IV-07 ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

IV-07-01 Odsek za imovinske-pravne poslove

IV-07-02 Odsek za stambene poslove

IV-08 ODELJENJE ZA PRIVREDU

IV-08-01 Odsek za poljoprivredu i ruralni razvoj 

IV-08-03 Odsek za izgradnju i uređenje Grada

 1. Zahtev za izgradnju priključka na javni put/ili parking

IV-08-04 Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine

 

IV-09 ODELJENJE ZA LJUDSKE RESURSE I PRAVNE POSLOVE

IV-09-01 Odsek za normativno-pravne poslove i pravnu pomoć
 1. Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći