Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 001997066 2024 09178 001 000 000 001 04 001
Dana: 22.06.2024. godine
Z R E Nj A N I N
 

SVIM KANDIDATIMA ZA ODBORNIKE
SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA

 

Na osnovu člana 65. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 14/22 i 35/24), saglasno članu 27. stav 1. Statuta grada Zrenjanina („Službeni list grada Zrenjanina“, br. 17/20 – prečišćen tekst i 7/23) i članu 3. stav 1. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina („Službeni list grada Zrenjanina“, br. 17/20 – prečišćen tekst, 33/20, 7/23 i 8/23 – ispr.) 

S A Z I V A M

KONSTITUTIVNU SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA 12.07.2024.  GODINE (PETAK)

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Izveštaj Gradske izborne komisije Zrenjanin o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada
2. Izbor članova Verifikacionog odbora
3. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika
4. Davanje svečane izjave odbornika
5. Izbor predsednika Skupštine grada   
6. Izbor zamenika predsednika Skupštine grada 
7. Postavljenje sekretara Skupštine grada 
8. Izbor predsednika i članova  Komisije za mandatna pitanja
9. Izbor predsednika i članova Komisije za personalna pitanja         
10. Izbor predsednika i članova Komisije za propise
11. Izbor Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Na konstutativnu sednicu Skuštine grada Zrenjanina poneti uverenje o izboru za odbornika