Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-64/22-I
Dana: 13.05.2022. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20) 

S A Z I V A M

19. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA PETAK 20.05.2022. GODINE

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Izbor člana Gradskog veća

2. Predlog Odluke o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije

3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin

4. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin

6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

7. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Berbersko – Bolnica'' u Zrenjaninu

8. Predlog Odluke o izmeni Odluke o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija

9. Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

10. Predlog Izmene i Dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Predškolske ustanove Zrenjanin

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene  dobiti JKP  ''Čistoća i Zelenilo'' Zrenjanin

13. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

14. Predlog Plana nabavki Skupštine grada Zrenjanina za 2022. godinu

15. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za  period od 01.01. do 31.12.2021. godine

16. Analiza poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji osnivač je grad Zrenjanin, za  period od 01.01. do 31.12.2021. godine

17. Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanina za 2021. godinu

18. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2021. godinu

19. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi''  Zrenjanin za 2021. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora

20. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP ''Gradska toplana''  Zrenjanin za 2021. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora

21. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka JP ''Gradska toplana'' Zrenjanin

22. Izveštaj o  radu Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2021. godinu

23. Izveštaj o  poslovanju Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2021. godinu

24. Izveštaj o radu Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2021. godinu

25. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2021. godinu

26. Izveštaj o radu Narodnog muzeja Zrenjanin za 2021. godinu

27. Izveštaj o radu Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2021. godinu

28. Izveštaj o poslovanju Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2021. godinu

29. Izveštaj o  radu Kulturnog centra Zrenjanina za 2021. godinu

30. Izveštaj o radu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin za 2021. godinu

31. Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu

32. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2021. godinu

33. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina -  Most za 2021. godinu

34. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP “Gradska stambena agencija”  Zrenjanin za 2022. godinu

35. Predlog Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravljeMolimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 19. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 20.05.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala pod rednim brojevima 1. i 35. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.