Saobraćajna infrastruktura

 

Saobraćajna infrastruktura
 
Putna mreža

Putnu mrežu na području grada Zrenjanina čini mreža magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Najznačajniji putni pravci su: 

Zrenjanin-Novi Sad
Regionalan put sa priključenjem na autoput E75

Zrenjanin-Beograd
Regionalan put sa priključenjem na autoput E70

Zrenjanin-Temišvar
Mađunarodni put ka Ukrajini, Moldaviji i ostalim bivšim Sovjetskim republikama.

 

 

Aerodrom Zrenjanin

Najveći aerodrom C klase na Balkanu sa neophodnom infrastrukturom, pogodan za manje putničke, poljopriredne i teretne avione. Lokacija nudi uslove za proširenje i poboljšanje tako da se aerodrom može rekonstruisati da bude pogodan i za veće avione.

Mreža plovnih puteva
Mrežu plovnih puteva na području grada čine rečna mreža i mreža plovnih kanala. Rečnu mrežu predstavlja reka Tisa, koja je na području grada plovna u celoj svojoj dužini. Reka Begej kao deo  hidro-sistema  Dunav-Rajna-Majna je povezana sa Severnim i Crnim morem. Na reci Begej se nalaze dva brodogradilišta, a predviđena je i izgradnja luke.

Železnički saobraćaj
Zrenjanin je jedan od značajnijih čvorišta u Vojvodini.