Oglasi i konkursi

 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

 
Oglašava: Grad Zrenjanin
Rok za prijavu: 12. februar 2021. god.
 
Dokumentacija:
 

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima grada Zrenjanina za školsku 2020/2021. godinu 

JAVNI POZIV ZA  PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za za izgradnju proizvodnih objekata sa privremenim gradilišnim kampom na parceli kat. br. 15365/112 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok I, odgovorni urbanista Ljubica Ćulibrk Santrač iz Arhitektonskog studija ''Nuova'', podnosioca zahteva „Penpharm“ doo Zrenjanin, Industrijska zona Jugoistok bb, Zrenjanin

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 04. januara 2021. god.  do 12. januara 2021.god.

JAVNI POZIV ZA  PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za za izgradnju proizvodnog objekta sa privremenim gradilišnim kampom na parceli kat. br. 15365/113 KO Zrenjanin I u radnoj zoni Jugoistok I, odgovorni urbanista Ljubica Ćulibrk Santrač iz Arhitektonskog studija ''Nuova'', podnosioca zahteva „Rakić plast“ doo Zrenjanin, Ognjeslava Kostovića br. 10, Zrenjanin

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 04. januara 2021. god.  do 12. januara 2021.god.

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik
Rok: do utroška raspoloživih sredstava

Dokumentacija:
- Zahtev za finansijsku podršku
- Izjava

Javni poziv za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći ili ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

 • Rok za prijavu: 28. decembar 2020. godine

Dokumentacija:

- Prijavni obrazac

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA NAMENJENIH ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA ZRENJANINA ZA 2020. GODINU

Lista vrednovanja i rangiranja namenjena za sufinansiranje programa i projekata udruženja osoba sa invaliditetom grada Zrenjanina za 2020. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći izbeglim licima u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje na teritoriji grada Zrenjanina

Oglašava: Grad Zrenjanin
Rok za prijavu: 18. decembar 2020. 

Dokumentacija:

- Prijavni obrazac
- Saglasnost za pribavljanje podataka
- Izjava o zaposlenju / penziji
- Izjava o uslovima stanovanja
- Izjava za jednoroditeljsko domaćinstvo
- Objedinjena izjava

POZIV UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ZRENJANIN - eTurista

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

 • Rok: neograničen

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista doneta: 14.12.2020.

 

Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 09.10.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata

Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 18.09.2020.

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

 • Rešenje doneto: 02.06.2020. godine

Predlog Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

 • Predlog donet: 13.05.2020. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

 • Rešenje doneto: 06.02.2020. godine

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu

 • Rok: neograničen

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 29.10.2019. godine

Predlog Odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Predlog Odluke donet: 24.10.2019. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 01.10.2019. godine

Predlog odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini sa obrazloženjem

 • Predlog odluke donet: 07.06.2019. godine

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 14.06.2019. godine

OBAVEŠTENJE

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019. godinu

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 05.04.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018., 2019. i 2020. godinu

Rešenje o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede

 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije

 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV

 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine

 • Rok: do utroška sredstava