Oglasi i konkursi

 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Konkurs za imenovanje direktora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Predlagač: Upravni odbor Centra za socijalni rad grada Zrenjanina
 • Rok: 04.06.2022.
Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za pobljšanje uslova stanovanja 
 • Raspisuje: Grad Zrenjanin
 • Rok: od  10. maja do 03. juna 2022. godine
 • Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, a sve dodatne informacije na broj telefona 023/315 01 86  radnim danima od 8 do 13 časova.
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava izmenu oglasa o javnom uvidu u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa lovačkih udruženja u svrhu suzbijanja šakala na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 26.04.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 18.04.2022. godine
Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: 16.05.2022. godine, otvaranje ponuda je 19.05.2022. u 10,00 časova
Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Doneto: 13.04.2022. godine

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom iz sredstava budžeta RS ili APV na teritoriji grada Zrenjanina

 • Predlog Lista donet: 17.03.2022. godine 

Konačna lista za dodelu učeničkih i studentskih stipendija grada Zrenjanina za školsku 2021/2022. godinu

 • Lista objavljena: 14.03.2022. godine

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika pomoći
 

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2022. godinu

Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije

Oglašava: Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Rok za podnošenje prijave: 31. mart 2022. godine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

 • Oglašava: Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije
 • Rok za podnošenje prijave: do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PONOSNU KARTICU „ Cena minus za 3+“ UDRUŽENJA “POKRET ZA DECU TRI PLUS” IZ ČAČKA

 • Prijava će trajati tokom cele godine

Obrasci za prijavu:

Javni poziv za  izradu akta/dokumenta kojim se analizira postojeće energetsko stanje objekata stambenih zajedica i daje predlog optimalnih mera energetske sanacije

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta Su+VP+4+Pk na parceli kat. br. 5942 KO Zrenjanin I, u Ulici Đorđa Stratimirovića br. 8, Zrenjanin, odgovorni urbanista Ljubica Ćulibrk Santrač iz Arhitektonskog studija ''Nuova'', podnosioca zahteva “Smart residences” d.o.o. Zrenjanin

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 11. februara 2022. god.  do 18. februara 2022.god.
 • Urbanistički projekat

Ponovljeni Javni uvid u delu Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Bagljaš'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 11. februara 2022. god.  do 26. februara 2022.god.
 • Planski dokument

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik
 • Rok: do utroška raspoloživih sredstava

Dokumentacija:

Javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku dodeljene seoske kuće sa okućnicom 

Oglašava: Grad Zrenjanin - Poverenik za izbeglice i migracije
Rok za prijavu: 21. januar 2022. godine

JAVNI  POZIV za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz  na teritoriji grada Zrenjanina y 2022. godini
 • ORGANIZACIJA: Grad Zrenjanin
 • ROK: 31. januar 2022. godine
 • Zahtev

Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima grada Zrenjanina za školsku 2021/2022. godinu 

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Bagljaš" 
 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 24. decembra 2021. god.  do 23. januara 2022. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova od interesa za grad Zrenjanin u 2021. godini 
Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu
 • Doneto: 17.12.2021. godine

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica 

 • Doneto: 07.12.2021. godine
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica 

Oglašava: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Rok: 31. decembar 2021. godine

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku pčelinjih društava, opreme za pčelarstvo i vozila i prikolica za transport pčelinjih društava u 2021. godini na teritoriji grada Zrenjanina

Javni poziv za podnošenje prijava za korišćenje sredstava za unapređenje organske proizvodnje na teritoriji grada Zrenjanina za 2021. godinu - dodela sredstava za nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova, sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su ostalih mera ruralnog razvoja

Rešenje o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Rešenje o izmeni rešenja o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Konačne liste za zamenu stolarije i zamenu kotlova po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i na stanovima teritorije grada Zrenjanina za 2021. godinu

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja  ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin

Obrasci:

Anketa o kvalitetu usluga  

Anketu postavlja: JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin 
Period anketiranja: 05.11 - 06.12.2021. godine

Anketa o kvalitetu usluga - pijace
Anketa o kvalitetu usluga - parkinzi
Javni poziv 

Ankete postavlja: JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin 
Period anketiranja: 05.11 - 07.12.2021. godine

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

Lista vrednovanja i rangiranja za sufinansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata

Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Preliminarne rang liste direktnih korisnika u Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i na stanovima teritorije grada Zrenjanina za 2021. godinu

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

Preliminarna lista privrednih subjekata (direktnih korisnika) u Javnom pozivu za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

OBAVEŠTENJE - produžetak roka za podnošenje prijava za Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i na stanovima teritorije grada Zrenjanina za 2021. godinu

 • Oglašava: Komisija za realizaciju mera energetske sanacije
 • Produžetak roka: do 10.09.2021. godine

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći u vidu ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina 

Konačna lista privrednih subjekata u javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina 

Preliminarne rang liste privrednih subjekata u javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu

 • Oglašava: Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije
 • Rok za podnošenje prijave: do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine. 

Informacije za Grad Zrenjanin: tel. 066-866-0037, radnim danima od 08-14 časova

JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za podnošenje prijave: 17. maj 2021. godine 

Dokumentacija:

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u okviru humanitarne akcije “Krov 2020“ porodici izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina 

Oglašava: Grad Zrenjanin
Rok za prijavu: 16. april 2021. god.
 
Dokumentacija:
- Prijavni obrazac
- Objedinjena izjava br 1 - članovi domaćinstva
- Objedinjena izjava br 2 - prihodi i penzije
- Izjava prodavca

U okviru projekta „INTEGRATED MANAGEMENT OF RELATIONSHIP CLIMATE-INSECT MIGRATION IN SREDNJEBANATSKI DISTRICT AND TIMIS COUNTY“e-MS: RORS 380 koji grad Zrenjanin sprovodi u okviru programa prekogranične saradnje Interreg -IPA CBC Romania Serbia  u periodu 31.05.- 02.06. organizuje se naučno - stručna konferencija INTEGRISANA REŠENJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SPREČAVANJEM I SMANJENJEM AGROINDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA

Pozivamo Vas da  aktivno doprinesete radu konferencije i prijavite Vaš rad - detaljna uputstva za pisanje rada se nalaze na linku:

Više informacija o konferenciji kao i instrukcije za prijavu možete naći na: www.zrenjanin.rs  , www.psszr.rs  ili   www.clinsim.ro 

 
Oglašava: Grad Zrenjanin
Rok za prijavu: produžen do 5. marta 2021. god.
 
Dokumentacija:
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: nije određen
Dokumentacija: 
 
Oglašava: Grad Zrenjanin
Rok za prijavu: 12. februar 2021. god.
 
Dokumentacija:

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu jednokratne novčane pomoći ili ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

Oglašava: Grad Zrenjanin
Rok za prijavu: 28. decembar 2020. godine
Dokumentacija:

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA NAMENJENIH ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA ZRENJANINA ZA 2020. GODINU

Lista vrednovanja i rangiranja namenjena za sufinansiranje programa i projekata udruženja osoba sa invaliditetom grada Zrenjanina za 2020. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći izbeglim licima u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za prijavu: 18. decembar 2020. 

Dokumentacija:

- Prijavni obrazac
- Saglasnost za pribavljanje podataka
- Izjava o zaposlenju / penziji
- Izjava o uslovima stanovanja
- Izjava za jednoroditeljsko domaćinstvo
- Objedinjena izjava

POZIV UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ZRENJANIN - eTurista

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista doneta: 14.12.2020.

Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 09.10.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 18.09.2020.

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu
 • Rok: neograničen

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019. i 2021. godinu

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu

Rešenje o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava