Brownfield lokacije

Brownfield lokacije

 

IZOLIR - baza lokacije                                                                      MTL - baza lokacije

 

          

 

 

NATRON - baza lokacije                                                                      SLOGA - baza lokacije

 

         

 

 

        ŽELEZNIČKA 128 - baza lokacije

         

       

MIDERI - baza lokacije

MIP - baza lokacija

                   - Plac sa halom u izgradnji

                   - Hala za izdavanje u zakup

                   - Kancelarijski prosto

 ŽELEZNIČKA 3 - baza lokacije