Brownfield локације

Brownfield локације

 

ИЗОЛИР - база локације                                                                      МТЛ - база локације

 

          

 

 

НАТРОН - база локације                                                                      СЛОГА - база локације

 

         

 

 

        ЖЕЛЕЗНИЧКА 128 - база локације

         

       

МИДЕРИ - база локације

МИП - база локација

                   - Плац са халом у изградњи

                   - Хала за издавање у закуп

                   - Канцеларијски просто

 ЖЕЛЕЗНИЧКА 3 - база локације