Буџет Града Зрењанина

Закључак о привременој обустави извршења буџета града Зрењанина

Закључак о привременој обустави извршења буџета града Зрењанина - стављен ван снаге

 

Одлука о Буџету града Зрењанина за 2020. годину (ПДФ документ, 2.6 МБ)

Нацрт Одлуке о Буџету града Зрењанина за 2020.годину (ПДФ документ, 1.39 МБ)


Упитник - Предложите идеје за побољшање квалитета живота

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета града Зрењанина за 2020. годину

Ревизорски извештај за 2018. годину

Завршни рачун за 2018. годину

 

Ребаланс III за 2019. годину (ПДФ документ, 1,11 МБ) 

Ребаланс II за 2019. годину (ПДФ документ, 1,66 МБ)

Ребаланс I за 2019. годину (ПДФ документ, 1,09 МБ)

Одлука о Буџету за 2019. годину (ПДФ документ, 841 КБ)