Људски ресурси и образовање

Одличан однос између квалитета рада, трошкова и продуктивности, једна је од највећих вредности Војводине. Ово кажу и присутни страни инвеститори који већ послују овде, истичући да тај однос обезбеђује добру основу за успешан бизнис у Војводини, доводи до веће профитабилности, не компромитујући притом дотадашње или задате стандарде квалитета компанија.

 
Извор: Национална служба за запошљавање, Децембар 2020


Зрењанин је образовни центар с традицијом дугом 150 година, укључујући, сада 10  основних и 8 средњих школа у самом граду и 22 основне школе  у  насељеним местима.

Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину   је основана  1960. године и од тада школује инжењере у области машинства и технологије. (www.vts-zr.edu.rs)      

Технички факултет  “Михајло Пупин” је основан 1974. године  у оквиру Универзитета у Новом Саду. Поред наставе врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства. (www.tfzr.uns.ac.rs)

Образовне установе су спремне  да уведу програме усмереног образовања и обуке да би пружиле управо оне специфичне квалификације које могу бити потребне инвеститорима за обављање њихових пословних делатности.

Страни  језици су део образовања у  школама и у свакодневном животу. У граду ради око 15 школа страних језика. Најзаступљенији језици су: енглески, немачки, италијански, француски, шпански и руски.