Градска изборна комисија

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗРЕЊАНИН
 
Седиште Градске изборне комисије
Зграда Градске управе града Зрењанина, канцеларија бр. 86.
Телефони:
023/ 315-0120
023/ 315-0105
 

У Градску изборну комисију града Зрењанина у сталном саставу ИМЕНОВАНИ су:

1) за председника Јован Станков, адвокат,
    - за заменика председника Ивана Попов, дипл. правник,

2) за члана Ивана Којчић, дипл. правник,
    - за заменика члана Јелена Пирић, дипл. правник, 

3) за члана Јелена Табачки, дипл. правник,
    - за земеника члана Јелена Гогић, дипл. правник, 

4) за члана Персида Живанов, дипл. правник 
    - за заменика члана Јелена Николић, дипл. правник,
 
5) за члана Љубиша Рикало, адвокат, 
    - за заменика члана Иван Тодоров, дипл. правник,

6) за члана Милан Мркшић, дипл. правник,
    - за заменика члана Јелена Павићевић дипл. правник, 

7) за члана Немања Гавранић, адвокат,
    - за заменика члана Тања Граховац, правник

8) за члана Славко Жива, адвокат,
    - за заменика члана Бранислава Јованов, дипл. правник, 

9) за члана Дамир Петровић, предузетник,
    - за заменика члана Александар Чавић, инжењер електротехнике, 

10) за члана Марија Бодо Потурица, васпитач,
    - за заменика члана Шандор Нађ, административни радник, 
    
11) за члана Ирена Соларов, дипл. правник
    - за заменика члана Миодраг Лаништанин, дипл. аналитичар,

12)  за секретара Светлана Грујић, дипл. правник, 
    - за заменика секретара Ђина Даријевић, дипл. правник. 

 

ДОКУМЕНТА

 

 

  • Укупан број пријављених за гласање ван бирачког места на територији града Зрењанина је 699. - објављено дана 03.04.2022. године у 07,00 часова