Жалбена комисија

Имена чланова Жалбене комисије:
 
Председник Комисије:
 
- Мила Ратковић Панић, начелник Одељења за имовинско - правне послове и управљање имовином
 
 
Чланови Комисије:
 
- Ненад Гавранић, секретар Градског већа града Зрењанина

- Дуња Драшковић, запослена у Градској управи града Зрењанина

- Ласло Норберт, запослен у Минел Енергy ДОО Зрењанин
 
 
Задатак Комисије је да, у складу са Законом, у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.